Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr29- energetyczna sieć w Niechorzu


Rewal, dnia 14 grudnia 2012 r.

PUŚ.6733.29.2012.MH

 • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pani Edyty Bosiackiej działającej w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

Zasilenie w energię elektryczną działek rolnych poprzez budowę linii kablowych 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15, 0,4 kV oraz sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 114/21 i 114/28 w obrębie Niechorze Gmina Rewal,

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 913849017 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

 1. Pani Edyta Bosiacka - pełnomocnik,

 2. Pan Krzysztof Stachyra,

 3. Państwo Zofia i Mieczysław Kowalscy,

 4. Pan Jan Cepek,

 5. Państwo Maria i Rafał Hałuszczak,

 6. Pani Teresa Górajczyk-Modrzejewska,

 7. Pani Bogusława Górajczyk,

 8. Pani Dorota Zając,

 9. Pani Renata Ziomka,

 10. Pani Ewa Siedlaczek,

 11. A/a,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 17-12-2012 08:08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 17-12-2012 08:08:26