Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sposobach rozliczania nieruchomości oraz zmianach w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal 2014-01-03 15:18:35
dokument Ogłoszenie - XLVII Sesja Rady Gminy 30 grudnia 2013r. 2013-12-23 14:39:56
dokument Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dla I kwartału 2014r. 2013-12-20 13:03:09
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr12- energetyczna sieć w Rewalu 2013-12-16 10:29:10
dokument Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu ( 24 grudzień 2013r. ) 2013-12-16 08:22:52
dokument Informacja o odwołaniu przyjmowania interesantów w dniu 23 i 30 grudnia 2013r. 2013-12-13 11:34:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie projektów zadań ochronnych Natura 2000 2013-12-13 10:02:51
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie "Pierwszego Projektu Federalnego Specjalistycznego Planu Przybrzeżnego niemieckiej wyłącznej strefy ekonomicznej Bałtyku 2013" 2013-12-13 10:00:52
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie "Budowy elektrowni atomowej w gminie Pyhajoki" - Finlandia 2013-12-13 09:58:46
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji 2013-12-10 14:59:51
dokument Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-12-09 13:32:55
dokument Informacja o zmianie godziny przyjmowania interesantów w dniu 09.12.2013r. 2013-12-09 09:30:27
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 11 - gazowa sieć w Pustkowie ul. Przedwiośnie i Letnia 2013-12-04 09:18:13
dokument Budowa drogi gminnej w Rewalu, na działce o numerze geodezyjnym 41/5 w obrębie geodezyjnym Rewal 2 - dokument stracił ważność 2013-11-26 10:36:22
dokument Ogłoszenie o współnym posiedzeniu Komisji i XLVI sesji Rady Gminy 2013-11-25 09:29:21
dokument Ogłoszenie o komisji Rewizyjnej 26.11.2013r. 2013-11-22 13:07:21
dokument Informacja o odwołaniu przyjmowania interesantów w dniu 02.12.2013r. 2013-11-21 14:05:17
dokument OGŁOSZENIE dotyczące projektów uchwał ws. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rewal 2013-11-21 13:45:50
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 9 - gazowa sieć w Pobierowie ul. Karola Borka 2013-11-20 15:21:33
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 2013-11-08 13:52:38
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr4 - ścieżka edukacyjna w Rewalu i Niechorzu 2013-11-08 07:49:48
dokument OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE ODPADÓW GABARYTOWYCH 2013-11-06 15:14:38
dokument Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm. ) 2013-11-06 11:56:59
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr15- energetyczna sieć w Rewalu zmiana 2013-11-06 09:49:56
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XLIV sesji Rady Gminy Rewal 2013-10-21 12:51:16
dokument obwieszczenie ws. wystąpienia do organów opiniujących oraz wznowieniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.:"Wydobycie wód termalnych w Trzęsaczu" 2013-10-16 10:52:16
dokument Obwieszczenie o budowie drogi gminnej 2013-10-14 08:41:46
dokument UWAGA !!! ZMIANA HARMONOGRAMÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2013-10-11 13:39:54
dokument Zebranie wiejskie w Niechorzu 2013-10-11 08:41:20
dokument Uchwała Nr5/I/2013 Rady Nadzorczej Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzelicy z dnia 27 września 2013r. w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Nadmorskiej Kolei Waskotorowej Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzelicy 2013-10-10 09:04:25
dokument Zebranie wiejskie w Śliwinie 2013-10-09 14:07:27
dokument NFZ - Zintegrowany Informator Pacjenta 2013-10-08 10:19:58
dokument Zebranie wiejskie w Rewalu 2013-09-30 12:21:03
dokument INFORMACJA WÓJTA WS. ZMIANY STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2013-09-27 14:07:03
dokument OBWIESZCZENIE WS. JESIENNEJ AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW 2013-09-27 13:30:34
dokument Zebranie wiejskie w Pobierowie 2013-09-26 14:24:53
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XLIII sesji Rady Gminy Rewal 2013-09-23 09:08:03
dokument Informacja dla przedsiębiorców 2013-09-23 08:51:44
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 8 - ścieżka dydaktyczna Trzęsacz - Rewa 2013-09-17 08:38:14
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Karnice ws. zawieszenia postępowania środowiskowego do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 2013-09-06 15:19:23
dokument Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. 2013-09-04 11:23:57
dokument Obwieszczenie o decyzji. 2013-08-29 07:05:20
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 7 - gazowa sieć w Pobierowie ul. Bolesława Prusa 2013-08-28 13:48:47
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 6 - gazowa sieć w Pustkowie ul. Przedwiośnie 2013-08-28 13:14:20
dokument Odpowiedz na list otwarty przesłany przez Społeczny Komitet Obrony Praw Wędkarzy "Żywczyk" 2013-08-27 09:37:04
dokument list otwarty przesłany przez Społeczny Komitet Obrony Praw Wędkarzy "Żywczyk" 2013-08-27 09:35:50
dokument obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. zawieszenia postęowania środowiskowego dla inwestycji pt.:"Budowa Instalacji Fotowoltaicznej Trzęsacz" 2013-08-22 13:33:23
dokument obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. inwestycji pt."BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ TRZĘSACZ" 2013-08-22 13:32:31
dokument Zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa w Pogorzelicy z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-08-20 14:39:10
dokument Ogłoszenie o wspólnych posiedzeniach komisji i XLII sesji Rady gminy Rewal 2013-08-20 08:49:59
dokument INFORMACJA RDOŚ w sprawie oceny oddziaływani an aśrodowisko dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa stałego połączenia przez cieśninę Fehmaru Belt pomiędzy Niemcami a Danią" 2013-08-01 09:39:51
dokument obwieszczenie o o przedłużeniu terminu na składanie wniosków w sprawie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal 2013-07-12 07:22:54
dokument APELE WAKACYJNE 2013 2013-06-25 10:47:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal. 2013-06-24 09:07:48
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XL sesji Rady gminy Rewal 2013-06-21 08:37:45
dokument Owieszczenie Wójta Gminy Rewal o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna 2013-06-19 08:31:45
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXXIX sesji Rady gminy Rewal 2013-06-13 11:45:00
dokument Ogłoszenie Komisja Statutowa 2013-06-11 10:30:42
dokument Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka 2013-06-10 16:34:44
dokument Kampania społeczna - NAIWNI 2013-06-10 16:29:04
dokument obwieszczenie w sprawie wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pt."Wydobycie wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu" 2013-06-10 15:19:42
dokument Informacja harmonogram spotkań dot.pomocy w wypełnianiu deklaracji - odpadami komunalnymi 2013-05-29 10:08:18
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2013-05-29 09:00:38
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 3 - sieć energetyczna w Pobierowie 2013-05-23 15:19:49
dokument Informacja dla przedsiębiorców 2013-05-21 10:08:16
dokument Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego 2013-05-21 08:55:39
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXXVIII sesji Rady gminy Rewal 2013-05-20 14:16:59
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr23 - ścieżka edukacyjna w Rewalu i Niechorzu 2013-05-09 10:51:17
dokument Uruchomienie kanałów RSS dla Biuletynu Informacji Publicznej 2013-05-08 14:03:54
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie powiadomienia i dokumentacji o planowanym przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa gazociągu Nord Stream" 2013-05-07 09:44:21
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Niechorzu 2013-05-06 11:52:48
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Szczecinie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej "Wikinger Nord" i "Wikinger Sud" 2013-05-06 09:18:27
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pt." Wydobycie wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal" 2013-04-25 16:16:50
dokument Informacja w sprawie przekazania przez stronę niemiecką stronie polskiej opracowania "Pierwszego Polskiego Federalnego Specjalistycznego Planu Przybrzeżnego niemieckiej wyłącznej strefy ekonomicznej Bałtyku 2013" 2013-04-25 14:28:22
dokument Poszukiwani wolontariusze do Błękitnego Patrolu WWF 2013-04-25 10:26:47
dokument System Informacji Przestrzennej Gminy Rewal 2013-04-25 09:43:19
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na : opracowanie koncepcji oraz wdrożenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. gospodarki odpadami 2013-04-24 13:51:37
dokument Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektronicznych i elektrycznych z terenu gminy Rewal 2013-04-24 13:49:35
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Społeczno - Oświatowej i Komisji Strategii i Rozwoju 2013-04-19 15:24:17
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Rewalu 2013-04-19 12:14:31
dokument Zebranie wiejskie w Pobierowie 2013-04-13 17:46:03
dokument odpowiedz na pismo mieszkańców gminy Rewal ws. protestu przeciwko wydaniu zezwolenia na otwarcie punktu skupu złomu w miejscowości Śliwin 2013-04-11 14:59:47
dokument Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu 2013-04-10 10:17:44
dokument Ogłoszenie o XXXVII sesji Rady gminy Rewal 2013-04-05 11:28:26
dokument zawiadomienie ws. wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów 2013-04-03 09:58:49
dokument Zaproszenie do składania ofert 2013-04-03 08:44:47
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju i Komisji Społeczno - Oświatowej 2013-03-28 15:22:19
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Komisji Strategii i Rozwoju i Komisji Rewizyjnej - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" 2013-03-25 13:44:01
dokument Zaproszenie do składania ofert 2013-03-19 09:17:19
dokument Obwieszczenie ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pt.:"Wydobycie wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal" 2013-03-14 15:09:17
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY GRYFICKIEGO W SPRAWIE " PRZEBUDOWY ULICY SŁONECZNEJ W M. PUSTKOWO POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI POBIEROWO-PUSTKOWO ORAZ UL. GRANICZNEJ W M. POBIEROWO - dokument stracił ważność 2013-03-08 14:47:07
dokument Ogłoszenie o posiedzeniach komisji i XXXVI sesji Rady Gminy 2013-03-06 12:40:13
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 1 - ścieżka ekologiczna w Niechorzu 2013-03-05 07:58:38
dokument SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO 2013-02-22 10:19:40
dokument List prezesa KRUS 2013-02-19 14:12:33
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY GRYFICKIEGO W SPRAWIE " PRZEBUDOWY ULICY SŁONECZNEJ W M. PUSTKOWO POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI POBIEROWO-PUSTKOWO ORAZ UL. GRANICZNEJ W M. POBIEROWO - dokument stracił ważność 2013-02-15 10:07:05
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu komisji i XXXV sesji Rady Gminy 2013-02-15 08:55:36
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 2 - gazowa sieć w Pogorzelicy ul. Sztormowa 2013-02-14 10:56:17
dokument Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2013-02-11 15:00:02
dokument HARMONOGRAM SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH DEKLARACJI WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 2013-02-04 15:02:42
dokument Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 2 stycznia 2013 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 w Gminie Rewal 2013-01-31 11:24:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie" 2013-01-30 14:54:43
dokument Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie" 2013-01-30 14:52:32
dokument Obwieszczenie o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie" 2013-01-30 14:50:27
dokument OBWIESZCZENIE O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2013 2013-01-22 10:47:26
dokument Informacja o zmianach w sprawach meldunkowych 2013-01-18 15:14:40
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu komisji i XXXIV sesji Rady Gminy 2013-01-17 15:20:15
dokument obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej "Budowa trzech budynków z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, budynku trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z lokalami handlowymi, gastronomicznymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową zjazdów w ul. Teligi w m. Pogorzelica, gm. Rewal, ul. L. Teligi, dz. nr 5, 31, obręb Pogorzelica" 2013-01-17 09:56:47
dokument MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - INFORMACJA - 6-LATKI 2013-01-11 08:57:45
katalog Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2013 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert 2013-01-03 10:38:07
katalog Zarządzenie Nr1/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 stycznia 2013 rku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaricaie 2013-01-02 14:37:57
dokument Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2013-01-02 10:41:29
dokument INFORMACJA Wójta Gminy Rewal dot. podziału Gminy Rewal na stałe obwody głosowania 2013-01-02 10:30:44