Informacje dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Informacji udziela p. Małgorzata Kruszelnicka – Rogowska inspektor ds. Edukacji i Zdrowia w Gminie Rewal, tel. 91 38 49 025,  poczta elektroniczna: oswiata@rewal.pl. fax. 91 38 49 029.Komunikacja w języku migowym.

2. Od 1 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209 poz. 1249), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Mickiewicza 19 w Rewalu, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:  e-mail na adres – sekretariat@rewal.pl, faksem na nr 91 38 49 029, telefonicznie na nr 91 38 49 011, drogą pocztową.

W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2001r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

3. Informacja o ośrodkach i placówkach prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  Koło w Gryficach, ul. 3 Maja 4, 72-344 Gryfice, tel. 91 38 426 16, www.psouugryfice.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 02-01-2013 11:39:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 02-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 02-01-2013 11:39:43