Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie"


PUŚ.6220.10.11.2012.MH Rewal, dnia 29 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, art. 142, art. 145 § 1 pkt. 5 i art. 149 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

WÓJT GMINY REWAL

zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie, o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:

„BUDOWIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW I KOMPOSTOWNI W POBIEROWIE”

Jednocześnie informuję, że Biuro Architektoniczno-Budowlane„Rozwarski i Spławski” Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18 a, 70-467 Szczecin, działające z upoważnienia Wójta Gminy Rewal, dnia 21 stycznia 2013 r. przedłożyło w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu Raport oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 900-1400 w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 30-01-2013 14:52:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 30-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 30-01-2013 14:52:32