Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie"


PUŚ.6220.10.9.2012.MH Rewal, dnia 29 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy w Rewalu prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„BUDOWIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I KOMPOSTOWNI W POBIEROWIE”,

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 17 sierpnia 2012 r., złożony przez

BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

„ROZWARSKI I SPŁAWSKI” Sp. z o.o.

ul. Monte Cassino 18 a, 70-467 Szczecin

działającego z pełnomocnictwa

WÓJTA GMINY REWAL

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złożony w dniu 21 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Właściwym organem do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rewal. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Gryficach jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 28 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu, pokoju nr 423 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 30-01-2013 14:54:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 30-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 30-01-2013 14:56:49