Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie w sprawie wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pt."Wydobycie wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu"


PUŚ.6220.8.23.2012.KM REWAL, dnia 10 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wystąpienia do organów opiniujących

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że Wójt Gminy Rewal, na wniosek PRZEDSIĘBIORSTWA „EKOLOGPOL”? Henryk Dominiak z siedzibą przy ul. Piaskowej 61 w miejscowości Police, działającego z upoważnienia MILEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 14 w miejscowości Szczecin, wystąpił do organów opiniujących pismem z dnia 10 czerwca 2013 r., PUŚ.6220.8.22.2012.KM w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla inwestycji pt.:

WYDOBYCIE WÓD TERMALNYCH W TRZĘSACZU

Zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wyda Wójt Gminy Rewal w porozumieniu z Wójtem Gminy Karnice po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 oraz Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 9??-14??,w terminie 14 dni licząc od dnia obwieszczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 10-06-2013 15:19:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 10-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 10-06-2013 15:19:42