Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal.


PUŚ.6720.1.2013.KP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rewal

z dnia 24 czerwca 2013 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rewal uchwały Nr XXVI/207/12
dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres: sekretariat@rewal.pl w terminie do dnia 17.07.2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 24-06-2013 09:07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 24-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 24-06-2013 09:07:48