Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. inwestycji pt."BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ TRZĘSACZ"


0x08 graphic
URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

____________________________________________________________________________________________________

PUŚ.6220.4.2013.KM REWAL, dnia 16 sierpnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

w sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 697) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Rewal z dnia 16 sierpnia 2013 r. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.4.2013.KM), o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Fotowoltaicznej Trzęsacz, w związku z wnioskiem złożonym 3 lipca 2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 29 lipca 2013 r. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.4.4.2013.KM) zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 07 sierpnia 2013 r. (sygnatura: WOOŚ-TŚ.4240.228.2013.AKO) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach opinią sanitarną z dnia 5 sierpnia 2013 r. (sygnatura: N.NZ.403.18.2013) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym a także po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Rewal postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2013 r. (sygnatura: PUŚ.6220.4.2013.KM) postanowił stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Instalacji Fotowoltaicznej Trzęsacz”.

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 900-1400, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 22-08-2013 13:32:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 22-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 22-08-2013 13:32:31