Uchwała Nr XLIII/325/13 w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Stowarzyszenia Kołobrzeska Grupa Rybacka

 

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/325/13

Rady Gminy Rewal

z dnia 27 września 2013r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009r. Nr 72, poz. 619 z późn. zm.) Rada Gminy  uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Gmina Rewal przystępuje do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, jako członek zwyczajny oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia.

2. Do reprezentowania Gminy Rewal w Stowarzyszeniu, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się Roberta Skraburskiego – Wójta Gminy Rewal.

3. Reprezentant, o którym mowa w ust. 2 jest zobowiązany do przedstawiania Radzie Gminy informacji o działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

4. Statut Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      

                                                                                  Przewodnicząca Rady

                                                                          Joanna Drzewińska – Dąbrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Fiedukowicz - Pabin 04-10-2013 08:31:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 04-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Fiedukowicz - Pabin 04-10-2013 08:31:14