Uchwała Nr XLIII/326/13 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu

                                                                                                                                            

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/326/13

Rady Gminy Rewal

z dnia 27 września 2013r.

 

 

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na wystąpienie Gminy Rewal ze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu”.

 

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy w Rewalu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rewal do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu”.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady

 

                                                                                  Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Fiedukowicz - Pabin 04-10-2013 08:39:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 04-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Fiedukowicz - Pabin 04-10-2013 09:18:36