Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o współnym posiedzeniu Komisji i XLVI sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE

W dniach:

- 27 listopada 2013r. (środa)  o  godzinie9.00

w sali konferencyjnej CENTRUM RATOWNICTWA w POBIEROWIE ul. Zgody 7

odbędą się wspólne posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju i Komisji Społeczno -Oświatowej.

      Przewodniczący Komisji:

        Strategii i Rozwoju                                               Społeczno-Oświatowej                   

        Zygmunt Wołejszo                                               Marcin Smoczyk      

    - 29 listopada 2013r. (piątek) o  godzinie10.00       

w sali konferencyjnej CENTRUM RATOWNICTWA w POBIEROWIE ul. Zgody 7

odbędzie się XLVI  Sesja Rady Gminy  

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady               

                                                                                                     Joanna Drzewińska – Dąbrowska

P O R Z Ą D E K  O B R A D

XLVI SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 29.11.2013 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
 5. Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały w sprawie:ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały

9. Projekt uchwały w sprawie:dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

10. Projekt uchwały w sprawie:zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

11. Projekt uchwały w sprawie:zawarcia umów dzierżawy

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

12. Projekt uchwały w sprawie:określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

13. Projekt uchwały w sprawie:dzierżawy działek w trybie przetargowym

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

14. Projekt  uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

15. Projekt uchwały w sprawie:przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  poz. 1536 z późn. zm. )  na rok  2014

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

16.Wolne wnioski i zapytania

17. Zakończenie obrad 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Fiedukowicz - Pabin 25-11-2013 09:29:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 25-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Fiedukowicz - Pabin 25-11-2013 09:40:50