Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o współnym posiedzeniu Komisji i XLVI sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE

W dniach:

- 27 listopada 2013r. (środa)  o  godzinie9.00

w sali konferencyjnej CENTRUM RATOWNICTWA w POBIEROWIE ul. Zgody 7

odbędą się wspólne posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju i Komisji Społeczno -Oświatowej.

      Przewodniczący Komisji:

        Strategii i Rozwoju                                               Społeczno-Oświatowej                   

        Zygmunt Wołejszo                                               Marcin Smoczyk      

    - 29 listopada 2013r. (piątek) o  godzinie10.00       

w sali konferencyjnej CENTRUM RATOWNICTWA w POBIEROWIE ul. Zgody 7

odbędzie się XLVI  Sesja Rady Gminy  

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady               

                                                                                                     Joanna Drzewińska – Dąbrowska

P O R Z Ą D E K  O B R A D

XLVI SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 29.11.2013 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
 5. Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały w sprawie:ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały

9. Projekt uchwały w sprawie:dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

10. Projekt uchwały w sprawie:zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

11. Projekt uchwały w sprawie:zawarcia umów dzierżawy

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

12. Projekt uchwały w sprawie:określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

13. Projekt uchwały w sprawie:dzierżawy działek w trybie przetargowym

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

14. Projekt  uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

15. Projekt uchwały w sprawie:przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  poz. 1536 z późn. zm. )  na rok  2014

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

16.Wolne wnioski i zapytania

17. Zakończenie obrad 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Fiedukowicz - Pabin 25-11-2013 09:29:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 25-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Fiedukowicz - Pabin 25-11-2013 09:40:50