Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 11 - gazowa sieć w Pustkowie ul. Przedwiośnie i Letnia


Rewal, dnia 4 grudnia 2013 r.

PUŚ.6733.11.2013.MH

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r. poz. 647) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Karola Kopcewicz działającego w imieniu inwestora:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15

Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Przedwiośnie i Letniej w m. Pustkowo Gm. Rewal na działkach nr 99/10, 98/7, 99/3 obręb 0002, Pustkowo,

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 913849017 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

  1. Pan Karol Kopcewicz - pełnomocnik

  2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 26

  3. Tablica ogłoszeń UG w Rewalu

  4. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 04-12-2013 09:18:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 04-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 04-12-2013 09:18:13