Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr12- energetyczna sieć w Rewalu


Rewal, dnia 16 grudnia 2013 r.

 

PP.6733.12.2013.MH

 

 

 • OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r. poz. 647) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - tekst jednolity) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Pana Łukasza Korda działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu w sprawie ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

 

Rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w Rewalu na działkach o numerze geodezyjnym 43/50, 441/10 w obrębie Rewal - 2

 

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 913849017 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 .

 

 

 

Pouczenie:

 1. Zgodnie z art. 106 §3  k.p.a. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.)organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.
 2. Zgodnie z art. 41 § 1, 2 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek  zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 3. Zgodnie z art. 40 § 4.k.p.a strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.
 4. Zgodnie z art. 40 § 5.k.p.a w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się  aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 5. Zgodnie art. 32 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
 6. Zgodnie z art. 33 pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Łukasz Korda - pełnomocnik,

 2. Strony postępowania

 3. Tablica ogłoszeń UG Rewal,

 4. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Wałęga 16-12-2013 10:29:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Wałęga 16-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamila Wałęga 16-12-2013 11:04:18