Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2014r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, nacikaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1

1/2014

08.01.2014

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Fala” w Pobierowie

Wioletta Brzezińska

2 2/2014 08.01.2014 w sprawie ustalenia cen przewodników turystycznych przeznaczonych do sprzedaży w sieciach księgarn i hurtowni książek Daria Mazur
3 3/2014 15.01.2014 w sprawie wprowadzania Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych Wioletta Brzezińska
4 4/2014 06.02.2014 w sprawie upoważnienia do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej Wioletta Brzezińska 
5 5/2014 12.02.2014 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Turystyki i Promocji w Urzędzie Gminy w Rewalu

Małgorzata

Kruszelnicka-Rogowska 

6 6/2014 12.02.2014 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Ewelina Trytek
7 7/2014 12.02.2014 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych Ewelina Trytek
8 8/2014 24.02.2014 w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali położonych w budynku wielolokalowym w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 17A Agnieszka Borowiecka-Sorbian
9 9/2014 28.02.2014 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
10 10/2014 28.02.2014 Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2014r. uchylające Zarządzenie nr 27/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rewal i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji Wioletta Brzezińska
11 11/2014 28.02.2014 Zarządzenie Nr 11/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy Rewal na 2014 rok Seweryn Babiło
12 12/2014 11.03.2014 Zarządzenie Nr 12/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych, obiegu dokumentacji projektu, monitorowania planu finansowego projektów współfinansowanych ze środków UE w Urzędzie Gminy Rewal Lilianna Ochmańska
13 13/2014 11.03.2014 Zarządzenie Nr 13/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Rewal w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu
 
Lilianna Ochmańska
14 14/2014 11.03.2014 Zarządzenie Nr 14/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz instrukcji inwentaryzacyjnej
w Urzędzie Gminy Rewal
 
Lilianna Ochmańska
15 15/2014 11.03.2014 Zarządzenie Nr 15/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal Lilianna Ochmańska
16 16/2014 14.03.2014 Zarządzenie Nr 16/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 14 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej robót realizowanych w ramach umowy nr ID.272.04.2012 z dnia 27 września 2012 r., dotyczącej projektu pn. "Modernizacja taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal" Paweł Pławski
17 17/2014 25.03.2014 Zarządzenie Nr 17/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 25 marca 2014r. w sprawie mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych - standardów kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
18 18/2014 31.03.2014 Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2013r. Seweryn Babiło
19 19/2014 01.04.2014 Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy w Rewalu Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
20 20/2014 10.04.2014 Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej robót realizowanych w ramach umowy nr ID.272.04.2012 z dnia 27 września 2012r., dotyczącej projektu pn. „Modernizacja taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal" Paweł Pławski
21 21/2014 14.04.2014 Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
22 22/2014 16.04.2014 Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Tomasz Bartkowski
23 23/2014 16.04.2014 Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Wioletta Brzezińska
24 24/2014 16.04.2014 Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Wioletta Brzezińska
25 25/2014 16.04.2014 Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych Wioletta Brzezińska
26 26/2014 16.04.2014 Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania Wioletta Brzezińska
27 27/2014 05.05.2014 Zarzadzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych Izabela Fiedukowicz-Pabin
28 28/2014 05.05.2014 Zarzadzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Izabela Fiedukowicz-Pabin
29 29/2014 08.05.2014

Zarzadzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 maja 2014r. w sprawie w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii (traci moc przez Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w wprawie powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
30 30/2014 12.05.2014 Zarzadzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Izabela Fiedukowicz-Pabin
31 31/2014 12.05.2014 Zarzadzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych Izabela Fiedukowicz-Pabin
32 32/2014 12.05.2014 Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 28/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Izabela Fiedukowicz-Pabin
33 33/2014 14.05.2014 Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
34 34/2014 16.05.2014 Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 maja 2014r. w sprawie w ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
35 35/2014 19.05.2014 Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
36 36/2014 19.05.2014 Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 maja 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Wioletta Brzezińska
37 37/2014 21.05.2014 Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Rewalu na rok 2014 - uchylone Zarządzeniem Nr 44/2014 Wioletta Brzezińska
38 38/2014 21.05.2014 Wioletta Brzezińska
39 39/2014 21.05.2014 Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dotacji podmiotowych na podstawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr X.53.2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2014 Wioletta Brzezińska
40 40/2014 21.05.2014 Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji na podstawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr X.53.2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Rewal na rok 2014 - uchylone Zarządzeniem Nr 45/2014 Wioletta Brzezińska
41 41/2014 29.05.2014 Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 29.05.2014r. w sprawie ustalenia cennika za dukaty lokalne sprzedawane w punktach informacji turystycznej Joanna Błachuta
42 42/2014 29.05.2014 Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 29.05.2014r. w sprawie ustalenia cennika na publikacje informacyjne sprzedawane w punktach informacji turystycznej Joanna Błachuta
43 43/2014 30.05.2014 Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30.05.2014r. w sprawie Regulaminu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
44 44/2014 02.06.2014 Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 02.06.2014r. uchylające Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. Wioletta Brzezińska
45 45/2014 02.06.2014 Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 02.06.2014r. uchylające Zarządzenie nr 40/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. Wioletta Brzezińska
46 46/2014 03.06.2014 Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 03.06.2014r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej Wiesław Kalinkiewicz
47 47/2014 09.06.2014 Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
48 48/2014 09.06.2014 Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
49 49/2014 09.06.2014 Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
50 50/2014 09.06.2014 Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Leonina Teligi w Niechorzu Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
51 51/2014 13.06.2014 Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania  ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal  wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
52 52/2014 13.06.2014 Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 16 maja 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2014 Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
53 53/2014 13.06.2014 Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Rewalu na rok 2014 Agnieszka Wodnicka
54 54/2014 13.06.2014 Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji na podstawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr X.53.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2014 Agnieszka Wodnicka
55 55/2014 13.06.2014 Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia  karty obiegowej  dla pracowników w Urzędzie Gminy Rewal oraz zasad jej stosowania Wioletta Brzezińska
56 56/2014 18.06.2014 Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2014. Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
57 57/2014 27.06.2014 Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie informacji o wynikach konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
58 58/2014 30.06.2014 Artur Michałuszek
59 59/2014 30.06.2014 Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Skarbnika Gminy i rozliczenia z wyposażenia stanowiska w środki trwałe i przedmioty nietrwałe Wioletta Brzezińska
60 60/2014 03.07.2014 Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Wioletta Brzezińska
61 61/2014 24.07.2014 Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2014r. Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
62 62/2014 30.07.2014 Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewal Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
63 63/2014 01.08.2014 Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USLUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal Kamila Pietrzak
64 64/2014 05.08.2014 Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
65 65/2014 07.08.2014 Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Wioletta Brzezińska
66 66/2014 11.08.2014 Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych Ewelina Trytek
67 67/2014 13.08.2014 Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
68 68/2014 28.08.2014r  Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu - Pani Wanda Szukała - BłachutaZarządzenie Nr 68/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu - Pani Wanda Szukała - Błachuta Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
69 69/2014 28.08.2014r. Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu - Pani Mareli Wawrzyniak Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
70 70/2014  03.09.2014r. Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 3 września 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania     budżetu Gminy Rewal za pierwsze półrocze 2014 Artur Michałuszek
71 71/2014 05.09.2014r. Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Rewal ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
72 72/2014 17.09.2014r. Zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 września 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wioletta Brzezińska
73 73/2014 30.09.2014r. Zarządzenie nr 73/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2014r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Wioletta Brzezińska
74 74/2014 30.09.2014r. Zarządzenie nr 74/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów obwodowych komisji wyborczych Izabela Fiedukowicz-Pabin
75 75/2014 30.09.2014r. Zarządzenie nr 75/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Artur Michałuszek
76 76/2014 06.10.2014r. Zarządzenie nr 76/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 6 października 2014r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych Izabela Fiedukowicz-Pabin
77 77/2014 06.10.2014r. Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 października 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 5 września 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
78 78/2014 07.10.2014r. Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 października 2014 roku w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal Paweł Pławski
79 79/2014 09.10.2014r. Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 października 2014 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy Wioletta Brzezińska
80 80/2014 14.10.2014r. Zarządzenie Nr 80/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Izabela Fiedukowicz-Pabin
81 81/2014 19.11.2014r. Zarządzenie Nr 81/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 października 2014r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscypliarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
82 82/2014 01.12.2014r. Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska
83 83/2014 08.12.2014r. Zarządzenie Nr 83/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Użytkowania Oprogramowania w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek
84 84/2014 08.12.2014r. Zarządzenie Nr 84/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Nabywania Oprogramowania w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek
85 85/2014 08.12.2014 Zarządzenie Nr 85/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Planu Odbudowy Oprogramowania po Awarii Mariusz Owczarek
86 86/2014 15.12.2014 Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązań Gminy Rewal na dzień 30 listopada 2014r. Wioletta Brzezińska
87 87/2014 17.12.2014 Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Skrabnika Gminy i rozliczenia z wyposażenia w środki trwałe i przedmioty nietrwałe Wioletta Brzezińska
88 88/2014 17.12.2014 Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Rewalu za odpracowaniem Wioletta Brzezińska
89 89/2014 19.12.2014 Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 grudnia w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
90 90/2015 19.12.2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
91 91/2015 19.12.2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 08-01-2014 08:25:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 17-01-2017 14:25:49