Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Jednostki Samorządu Terytorialnego - sprawozdanie zbiorcze w stanu na koniec IV kwartału 2010 roku 2013-04-01 19:35:29
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Jednostki Samorządu Terytorialnego - sprawozdanie zbiorcze w stanu na koniec 2010 roku 2013-04-01 19:34:03
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej Jednostki Samorządu Terytorialnego - sprawozdanie zbiorcze w stanu na koniec 2010 roku 2013-04-01 19:32:07
Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankywch jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2010r. 2013-04-01 19:30:28
Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010r. 2013-04-01 19:28:26
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Jednostki Samorządu Terytorialnego 2013-04-01 19:26:45
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Jednostki Samorządu Terytorialnego 2013-04-01 19:25:46
Rb-30S Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych 2013-04-01 19:24:34
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego 2013-04-01 19:21:23
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego 2013-04-01 19:11:28