Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 2013-04-01 19:01:49
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności 2013-04-01 18:59:42
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009r. 2013-04-01 18:45:22
Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej 2013-04-01 18:41:49
Rb-30 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych 2013-04-01 18:40:10
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów 2010-03-09 12:03:56
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2010-03-07 14:19:08
Rb-28S Miesieczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2010-03-07 14:15:46
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2010-03-07 14:11:37
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie naleznosci oraz wybranych aktywow finansowych (Roczne) 2010-03-07 14:07:05
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należnosci oraz wybranych aktywów finansowych (Półroczne) 2010-03-07 14:05:57
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego (Roczne) 2010-03-07 14:05:04
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego (Półroczne) 2010-03-07 14:02:46
Rb-PDP Półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 2010-03-07 13:59:11
Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodow podatkowych 2010-03-07 13:57:18
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazan wedlug tytulow dluznych oraz gwarancji i poreczen (Półroczne) 2010-03-07 13:46:07
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazan wedlug tytulow dluznych oraz gwarancji i poreczen (Roczne) 2010-03-07 13:42:26