Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zaproszenie do składania ofert - usunięcie drzew z nieruchomości należących do gminy Rewal

Zaproszenie

do złożenia ofert na usunięcie 5 szt. drzew zlokalizowanych na terenie gminy Rewal

 

Gmina Rewal zwraca się z zapytaniem o możliwość, warunki i cenę usunięcia 5 szt. drzew przedstawionych w tabeli poniżej:

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

 

1.       Usunięcia i zagospodarowania we własnym zakresie 5 szt. drzew wraz z karpami według poniższej lokalizacji:

 

gatunek

   ilość [szt.]

działka

obwód

Termin usunięcia

decyzja

świerk pospolity

2

914 , obręb Niechorze

160 cm, 152 cm,

30 marca 2014 r.

RLiOŚ.613.3.2014

Sosna pospolita

1

140 cm,

30 marca 2014 r.

RLiOŚ.613.3.2014

Sosna pospolita

1

80/2, obręb Niechorze

100 cm,

30 marca 2014 r.

RLiOŚ.613.5.2014

Sosna pospolita

1

229, obręb Pogorzelica

135 cm,

30 marca 2014 r.

RLiOŚ.613.7.2014

 

2.       Całkowitego uporządkowania terenu po wykonaniu prac.

3.       Przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub  przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

2.  Wykonali w ciągu 3 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zaproszenia usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiot zamówienia rozumie się usługi typu wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew.

 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie powinni złożyć wykonawcy wraz z ofertą:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykaz wykonanych usług. 

3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

Termin wykonania:do 30.03.2014 r.

 

W ofercie należy podać:

1.       Nazwę i adres oferenta.

2.       Datę sporządzenia oferty.

3.       Koszt brutto i netto usunięcia jednego drzewa.

4.       Łączna wartość oferty netto i brutto.

5.       Podpis oferenta.

 

Kryteria oceny ofert.

Cena - 100%.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zaproszenie do złożenia ofert nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z  art. 4 ust. 8 ww. ustawy.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybierania żadnej z ofert.

 

Oznaczenie oferty:na kopercie należy wpisać"Oferta na usunięcie drzew"

 

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal do dnia 28-02-2014.

 

 

Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - Pani Karolina Myroniuk, tel. (091) 38 49 033, fax (091) 38 49 029, e- mail srodowisko@rewal.pl.  

Dokumentacja wraz z mapami określającymi dokładną lokalizację drzew dostępna jest w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Rewalu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 skan map.pdf (PDF, 4.16Mb) 2014-02-21 08:51:32 570 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 19-02-2014 16:31:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 19-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 21-02-2014 08:51:32