Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 13/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Rewal w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu

Zarządzenie Nr 13/2014

Wójta Gminy Rewal

z dnia11 marca 2014r.

 

w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Rewal w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu

 

Na podstawie przepisów art 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. ,poz.594 z póż. zm.), §20 ust.1,2,3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013, poz. 289)

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych Gminy Rewal do prowadzenia ewidencji księgowej wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów, funduszu jednostki, na koncie pozabilansowym 976" Wzajemne rozliczenia między jednostkami" ,ewidencja powinna zawierać :

  1. Nazwę kontrahenta
  2. Rodzaj należności/zobowiązania
  3. Rodzaj przychodu/kosztu
  4. Wykaz wzajemnych operacji dotyczących funduszu

 

§2

 

Ustala się wzory dokumentów składanych łącznie ze sprawozdaniem finansowym:

  1. Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu – załącznik Nr 1
  2. Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zyskówi strat – załącznik Nr 2
  3. Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki – załącznik Nr 3

 

§3

 

Wykonanie zarzadzenia powierza się: Skarbnikowi Gminy, Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych .

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie po raz pierwszy do rocznych sprawozdań finansowych za rok 2013.

 

     Wójt Gminy

 

Robert Skraburski

  

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

 

 

Lp.

Nazwa i adres kontrahenta

Rodzaj zobowiązania wobec kontrahenta

Rodzaj należności od kontrahenta

Symbol konta syntetycznego

Nr faktury

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

 

 

Lp.

Nazwa i adres kontrahenta

Nazwa kosztu

Nazwa przychodu

Symbol konta syntetycznego

Nr faktury

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

 

Lp.

Nazwa i adres kontrahenta

Rodzaj zwiększenia funduszu

Rodzaj zmiejszenia funduszu

Symbol konta syntetycznego

Nr faktury

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 13-03-2014 15:07:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 13-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 13-03-2014 15:07:25