Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i L sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE


W dniach:

   - 26 marca 2014r. (środa)  o  godzinie 1000 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju i Komisji Społeczno -Oświatowej.

       Przewodniczący Komisji:

Strategii i Rozwoju                Społeczno-Oświatowej 

Zygmunt Wołejszo                      Marcin Smoczyk 

    - 28 marca 2014r. (piątek) o  godzinie 10.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się L SESJA RADY GMINY REWAL

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady 
                                                                                                                Joanna Drzewińska – Dąbrowska

 

P O R Z Ą D E K  O B R A D
L SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 28.03.2014 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
5. Projekt  uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
a) relacja sprawozdawcy,
b) stanowiska Komisji Rady,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
6. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2014 roku”
a) relacja sprawozdawcy,
b) stanowiska Komisji Rady,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
7. Projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2014
a) relacja sprawozdawcy,
b) stanowiska Komisji Rady,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
8. Projekt uchwały w sprawie:  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016 dla gminy Rewal
a) relacja sprawozdawcy,
b) stanowiska Komisji Rady,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
9. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020
a) relacja sprawozdawcy,
b) stanowiska Komisji Rady,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
10. Projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej
a) relacja sprawozdawcy,
b) stanowiska Komisji Rady,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
11. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości
a) relacja sprawozdawcy,
b) stanowiska Komisji Rady,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
12. Projekt uchwały w sprawie: zawarcia umowy najmu  obejmującego  lokal  mieszkalny w Pobierowie
a) relacja sprawozdawcy,
b) stanowiska Komisji Rady,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
13. Projekt uchwały w sprawie: zawarcia umów dzierżawy
a) relacja sprawozdawcy,
b) stanowiska Komisji Rady,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
14. Projekt uchwały w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu Gminy Rewal, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
a) relacja sprawozdawcy,
b) stanowiska Komisji Rady,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
15. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, części Niechorze – strona północna
a) relacja sprawozdawcy,
b) stanowiska Komisji Rady,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
16. Wolne wnioski i zapytania
17. Zakończenie obrad

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 21-03-2014 14:09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 21-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 21-03-2014 14:11:18