Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół XXXVIII


P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/05

zwyczajnej sesji Rady Gminy Rewal odbytej w dniu 24 sierpnia 2005 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rewal.

O godzinie 12.01 prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady radny Stanisław Hoffmann stwierdził, iż aktualnie w posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczy13 radnych, co przy ustawowym składzie Rady 15 osób stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Otwierając sesję powitał przybyłych na obrady radnych oraz zaproszonych gości.

Ad. 2. Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy bez odczytywania przyjęto za przyjęciem głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było - głosowało 13 radnych.

Ad. 3. Wiceprzwodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Interpelacje i zapytania.

 5. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXIX/253/04 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2004 roku.

 6. Zatwierdzenie protokołu uzgodnień w sprawie nabycia działki.

 7. Ustanowienie hipoteki.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków Prokuratury Rejonowej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2005.

 10. Wolne wnioski i zapytania.

 11. Zakończenie obrad.

Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli uwag.

Ad. 4. Interpelacje i zapytania.

P. K. Ciszek - jak przedstawia się sytuacja terenów przy latarni morskiej w Niechorzu na jakim to jest etapie i kiedy będzie się przekazywać.

Odp. P. R. Skraburski -sprawa terenów obok latarni szczęśliwie dobiegła do końca teren ten został przekazany dla gminy przez Wojewodę. Właścicielem tych 3 działek o pow. 6 ha została gmina. Po drodze z tych terenów zrezygnował Starosta Gryficki. A zostały nam przekazane przez Urząd Morski. Na te tereny wykonany jest plan zagospodarowania przestrzennego, plan jest aktualny a zakres inwestycyjny jest bardzo szeroki - plan jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy. Teren jest bardzo atrakcyjny.

P. A. Brzeziński - kto wyznacza i kto jest odpowiedzialny za odcinki plaż strzeżonych i kto sprawdza czy są zachowane normy odcinków plaż strzeżonych.

Odp. P. R. Skraburski - odcinki plaż strzeżonych powstały w wyniku obserwacji w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Co trzy lata organizujemy przetarg na usługi. Gmina została podzielona na trzy odcinki, sektory: I - Pogorzelica, Niechorze; II - Rewal 1, i Rewal 2 i Trzęsacz; III - Pustkowo i Pobierowo. Jeśli chodzi o odcinki plaż strzeżonych to wyznaczamy je w oparciu o wieloletnie doświadczenia i wnioski z poszczególnych sezonów. Tak m.in. rozszerzono w Rewalu w kierunku ul. Szczecińskiej, w Pobierowie kierujemy się w stronę „Wisły”, w Pustkowie przybyła nowa wieża przy drugim zejściu przy ul. Spacerowej i Bałtyckiej. Ciągle myślimy o rozszerzeniu w kierunku kanału Liwia Łuża bo tam obserwujemy zwiększoną ilość turystów. Zasada jest taka by wieże były oddalone od siebie na odległość ok. 100 m. Ratownicy obok pełnienia dyżurów na wieżach obserwacyjnych dokonują też - w formie patroli pieszych - dorywczo kontroli na odcinkach plaż nie strzeżonych. Ponadto szeroko jest reklamowany numer telefonu ratunkowego. Nie chciałby zapeszać ale na dzień dzisiejszy konto mamy czyste. Pracę ratowników kontrolujemy przez naszą Straż Gminną. Ponadto ich działalność jest kontrolowana przez Ich jednostkę nadrzędną tj. WOPR Szczecin. W roku przyszłym zamierzamy podnieść bezpieczeństwo poprzez wyposażenie ratowników w telefony komórkowe. Jeśli zsumujemy odcinki plaż strzeżonych we wszystkich naszych miejscowościach to może się okazać, że posiadamy najdłuższy na wybrzeżu odcinek plaży strzeżonej w postaci 6 niezależnych sektorów plaży strzeżonej.

P. A. Brzeziński - aby nie naruszać powagi dzisiejszej sesji pozwolę sobie na zebraniu wiejskim bowiem odczucie R. S. jest nieco inne. Odcinki plaż strzeżonych są zawężane wieże są skupiane.

P. W. Ciszek - sezon się powoi kończy lecz Pogorzelica z racji swojej specyfiki pracuje nadal będzie pracowała jeszcze w miesiącu wrześniu. Lecz pomimo kilkakrotnych monitów nadal są dziury w jezdniach - nie wie czy jest to jakaś złośliwość, tak być dalej nie może, że sołtys stara się. Ludzie potykając się na dziurach czy też łamiąc obcasy przychodzą z pretensjami do sołtysa bo on jest akurat najbardziej osiągalny. Ma prośbę by to co można szybko załatwić niemal od ręki załatwiać jak najszybciej. Czy nie można tych kilku dziur w ciągu trzech miesięcy załatać? A trzeba mieć świadomość, że obecnie we wrześniu będzie więcej osób starszych i niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Uważa, że winniśmy się nawzajem szanować, bo w tej chwili zaczyna to urastać do rangi patologii. Następna sprawa to oświetlenie miejscowości szereg lamp się nie pali. Kolejna sprawa która będzie poruszana na zebraniu wiejskim jest to blokowanie jednej ulicy przelotowej tj. ul. Wojska Polskiego przez duże samochody dostawcze (Pepsi cola, Adamczak) burza nam one cały porządek przez cały sezon. Są to elementy które się ciągle powtarzają przy tym bardzo źle o nas świadczące.

Odp. Wójt Gminy - na dostawców nie mamy bezpośredniego wpływu lecz zawsze interweniujemy tam gdzie jest łamane prawo. Zachodzi tylko pytanie dlaczego nie interweniują właściciele punktów handlowych. Są to sprawy które należy szczegółowo omówić na zebraniach wiejskich. Lecz obawia się, czy to odniesie jakiś skutek. W sprawie dziur w jezdniach to staramy się je likwidować w sposób doraźny. Jednak doraźne działania nie zawsze odnoszą pożądany skutek. W sprawie oświetlenia to nie wygląda to tak jak przedstawia p. W. Ciszek - dotyczy to zaledwie kilku punktów świetlnych.

P. E. Sołowej - zwrócił się z apelem do Straży Gminnej by zwróciła baczniejszą uwagę na wałęsające się bezpańskie psy - są one chwilami dość agresywne, oraz na nie odpowiedzialnych ich właścicieli np. prowadzenie psów bez kagańców.

P. K. Ciszek - na jaki etapie są prace związane z komunalizacją mienia kolejki wąskotorowej.

Odp. P. R. Skarburski - jeśli chodzi o komunalizację kolei wąskotorowej to dokumenty wreszcie trafiły na Zarząd PKP. Procedura jest bardzo skomplikowana. PKP podzieliło się na 5 niezależnych spółek i każda z tych spółek musi wyrazić zgodę. A następnie wszystko musi trafić do Ministra Infrastruktury i wtedy to wraca do Prezesa PKP S.A. i dopiero wtedy podpisuje zgodę na przekazanie.

P. K. Ciszek - czy jesteśmy w stanie ten proces zamknąć do wyborów.

P. Skraburski - mieliśmy obiecane już różne terminy zakończenia tej sprawy. Tam na tym wysokim szczeblu nasza sprawa nie jest sprawą wielkiej wagi.

P. B. Woźniak - do p. Wójta - proszę o odpowiedź - może na najbliższym posiedzeniu Komisji na pytanie w jaki sposób P. Wójt wykona/wykonuje uchwałę Nr XXV/225/04 30 września 2004 r.

Ad. 5. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXIX/253/05 Rady Gminy.

P. B. Woźniak - Komisja Strategii i Rozwoju nie wniosła uwag do przedłożonego projektu uchwały opiniując go pozytywnie.

Przedłożony projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - głosowało 13 radnych.

Ad. 6. Zatwierdzenie protokołu uzgodnień.

P. Wójt - sprawa była szczegółowo omawiana na posiedzeniu Komisji Rady.

P. B. Woźniak - Komisja Strategii i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała protokół uzgodnień. W przedłożonym projekcie uchwały proponuje - jako zbędny - wykreślić w całości treść § 2, a pozostałe paragrafy uzyskują numerację o 1 niższą.

Przedłożony projekt uchwały z uwzględnieniem poprawek wniesionych przez Komisję przyjęto w głosowaniu - za przyjęciem 11, wstrzymujących się od głosu 2 - w glosowaniu uczestniczyło 13 radnych.

Ad. 7. Ustanowienie hipoteki.

P.B. Woźniak - Komisja Strategii i Rozwoju nie wniosła uwag do przedłożonego projektu uchwały. Ponadto nie doszło do propozycji do zastawu innego terenu.

Przedłożony projekt uchwały przyjęto w głosowaniu - za przyjęciem 11, od głosu wstrzymało się 2 radnych - głosowało 13 radnych.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków do Prokuratury Rejonowej.

P. B. Woźniak - Komisja Strategii i Rozwoju pozytywnie - bez poprawek - zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - głosowało 13 radnych.

Ad. 9. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

P. B. Woźniak - na posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju nie doszło do przegłosowania przedłożonego projektu uchwały.

Prowadzący sesję odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję.

P. K. Ciszek - jak zauważył Przewodniczący Komisji na posiedzeniu nie doszło do przegłosowania projektu uchwały. Zadaje pytanie dlaczego cały wzrost w budżecie zaplanowano w dziale 700, może Skarbnik by to wytłumaczył i wyliczył na metry. Ponadto by przedstawił harmonogram realizacji.

P. Jasiński - temat był omawiany na posiedzeniu Komisji. Rada zobowiązała Wójta do przeprowadzenia pewnych przedsięwzięć, wobec powyższego najłatwiej i najszybciej można było znaleźć w tym dziale bo tu są największe możliwości i stąd ta propozycja.

P. K. Ciszek - źródła zwiększenia wpływu do budżetu można było znaleźć w różnych działach.

P. Wójt - temat jest nie jest do końca zamknięty. Bardzo prosi o przygotowanie na przyszłą sesje odpowiedniego harmonogramu. Musimy wiedzieć, że wszelkie przedsięwzięcia nie mogą się odbić na realizacji zaplanowanych inwestycji zarówno tych co są rozpoczęte jak i tych na które uzyskaliśmy dofinansowanie. Uważa, że na zakup nieruchomości winne być przeznaczane środki ze sprzedaży innych nieruchomości. Konkretnie będzie wiadomo w miesiącu wrześniu.

P. K. Ciszek - wszystko rozumie, lecz czułby się bezpieczniej gdyby wszystko było szczegółowo rozpisane w punktach.

P. Wójt - tak będzie, lecz na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Robimy tylko wstępne przeliczenia - jak do tej pory są to tylko zapisy. Dotyczy to przede wszystkim tych którzy użytkują tereny gminne bezumownie.

P. Ciszek - zmierza do pytania postawionego na wstępie - dlaczego ? Będzie głosował przeciwko tej uchwale a to z tego powodu, że to najwygodniejsze jest. Nie jest ze względów czasowych możliwa sprzedaż 2 czy 3 ha terenów. Jest ona nie do zrealizowania do końca roku.

Po przeprowadzeniu dyskusji przedłożony projekt uchwały przyjęto w głosowaniu - za przyjęciem 9 radnych, przeciw 2 radnych i 2 radnych wstrzymało się od głosu - głosowało 13 radnych.

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.

P. A. Cichorek - czy wzięto pod uwagę sprawę lokalizacji parkingów przy budowanym aktualnie stadionie w Rewalu i kiedy one powstaną.

P. R. Skraburski - na dzień dzisiejszy realizowany jest jeden program a pozostałe będą realizowane po jego zakończeniu. Jak zakończymy ten temat to zabierzemy się za następny.

P. J. Klukowska - na plaży jest 2 gospodarzy i kto ostatecznie jest właścicielem.

P. R. Skraburski - właścicielem plaż jest powiat. Jeśli chodzi o kosze to zostało

udzielone pozwolenie na ich ustawienie. Jest to usługa typowo komercyjna i taktuje się to jako pilotaż. Dzierżawca pojawił się w połowie lipca.

P. Jędrzejowski - zejście na plażę obok latarni morskiej w Niechorzu dotyczy to zwłaszcza sprawy dewastacji ławki.

P. Klukowska - nie należy wyrazić zgody na sprzedaż pasa z działki przy Ośrodku Zdrowia w Pobierowie.

Ad. 11. Wobec wyczerpania tematyki sesji prowadzący sesję Wiceprzewodniczący Rady o godzinie 12.50 zamknął XXXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy.

............................ ...................................

(protokółował)

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 01-09-2005 15:36:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 01-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 01-09-2005 15:36:17