Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała protokół uzgodnień


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/288/05

Rady Gminy Rewal

z dnia 24 sierpnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia protokołu uzgodnień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się protokół uzgodnień zawarty w dniu 30 czerwca 2005 roku wraz z aneksem z 29 lipca 2005 roku pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Szczecinie a Gminą Rewal, reprezentowaną przez Wójta Gminy, dotyczący nabycia nieruchomości w Pobierowie, oznaczonej numerami działek 950 i 931.

§ 2. Wymieniony w § 1 protokół uzgodnień jest następstwem działań związanych z nabywaniem nieruchomości objętych uchwałami Rady Gminy Nr XXV/223/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie nabywania nieruchomości oraz Nr XXXV/275/05 z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie nabywania nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Hoffmann

UZASADNIENIE.

Przedstawiony do zatwierdzenia protokół uzgodnień wraz z aneksem jest kontynuacją podjętych wcześniej uchwał w sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości w Pobierowie.

Protokół ten zawiera w swojej objętości uszczegółowienia dotyczącego terminów spłaty wynegocjowanej ceny nieruchomości oraz sposobu przeniesienia praw własności.

W aneksie do protokołu uzgodnień dokonano pewnych zmian dotyczących zapisu ceny nieruchomości oraz terminu ich spłaty.

Zatwierdzenie protokołu jest niezbędne do prowadzenia dalszych czynności związanych z nabyciem nieruchomości.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 01-09-2005 15:36:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 01-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 01-09-2005 15:36:39