Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała zmiana uchwały


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/287/05

Rady Gminy Rewal

z dnia 24 sierpnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale.

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/253/04 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad trybu umarzania i rozkładania na raty wierzytelności, wprowadza się zmiany:

  1. Skreśla się całkowicie brzmienie § 4 cytowanej uchwały.

  2. Dalsze ustalenia zawarte w uchwale pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Hoffmann

UZASADNIENIE

W uchwale Nr XXIX/253/04 z 29 grudnia 2004 roku - w § 4 wprowadzono również możliwość umorzeń wierzytelności związanych ze stała opłata roczną z tytułu użytkowania wieczystego. Zapis ten budził kontrowersje, co znalazło odbicie w wielu różnych opiniach prawnych na ten temat.

Ostatnio jednak 7 sędziów - wydało stosowną opinię w formie uchwały SNIIICZP 47/04, w biuletynie Sądu Najwyższego 2004/12/5, iż w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - opłata roczna za użytkowanie wieczyste za rok, w którym nastąpiło przekształcenie, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku. W związku z powyższym zasadnym jest uchylenie zapisu § 4 cytowanej uchwały.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 01-09-2005 15:37:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 01-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 01-09-2005 15:37:40