Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


0x01 graphic
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rewal

z dnia 28 maja 2014 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j. z późniejszymi zmianami), uchwały nr LXV/453/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal zmienionej uchwałą nr III/11/10 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LXV/453/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal wraz z prognozą oddziaływana na środowisko

Projekt w/w planu wraz z niezbędną dokumentacją wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 czerwca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pok. Nr 101 w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 18 czerwca 2014 r. w Centrum Ratownictwa w Pobierowie, ul. Zgody 7, godz. 10.00

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@rewal.pl do Wójta Gminy Rewal, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 lipca 2014 r.

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 28-05-2014 08:04:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 28-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 28-05-2014 08:04:46