Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Zarządzenie Nr 51/2014

Wójta Gminy Rewal

   z dnia 13 czerwca  2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania  ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal  wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

    Na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013.594 – j.t. ),  art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz. U. 2010. 234. 1536 – j.t.) oraz  Uchwały Nr XLVI/357/13 Rady Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014”  zarządzam co następuje:

 

§1

 W celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   powołuję  Komisję Konkursową w składzie:

1.      Przewodnicząca Komisji     -  Małgorzata Kruszelnicka – Rogowska

                                                                  inspektor w Urzędzie Gminy Rewal

 

2.      Członek  Komisji                  - Elżbieta Pekról - Cyrulik

                                                                  Kierownik w Urzędzie Gminy Rewal

                                                      

3.   Członek  Komisji                  - Magdalena Bereżnicka

                                                       Referent w Urzędzie Gminy Rewal

                                                    

§2

1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedłożenie  Wójtowi Gminy  Rewal propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w Gminie Rewal.

2. Z przebiegu prac  komisji sporządza się protokół, który przedkłada się Wójtowi Gminy Rewal.

3.  Komisja Konkursowa  rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 17-06-2014 09:02:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 17-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 17-06-2014 09:07:32