Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie zasad umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 65/2014

WÓJTA GMINY REWAL

z dnia 7 sierpnia 2014r.

 

w sprawie powołania zespołu do spraw gminnej strony  Biuletynu Informacji Publicznej oraz przyjęcia Regulaminu funkcjonowania BIP

 

            Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594),  art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 782),  w związku z § 41 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rewalu nadanego Zarządzeniem nr 9/2014 z dnia 28 lutego 2014r. Wójta Gminy Rewal, zarządzam co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi  Biuletynu Informacji Publicznej, zwanym dalej BIP, powołuje się zespół do spraw gminnej strony Biuletynu Informacji Publicznej, zwany dalej zespołem ds. BIP.

§ 2

    W skład zespołu  ds. BIP wchodzą:

 1. Mariusz Owczarek, jako administrator BIP - przewodniczący, zwany dalej administratorem BIP,
 2. pracownicy z poszczególnych komórek organizacyjnych wskazani przez   sekretarza gminy, wyszczególnieni w dziale Redakcja na stronie BIP, jako redaktorzy BIP.

§ 3

Zadania zespołu ds. BIP  określa „Regulamin funkcjonowania BIP” stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Zobowiązuje się kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych do zapewnienia zastępstwa redaktorów BIP podczas ich nieobecności.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi i redaktorom BIP.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                          Robert Skraburski

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2014

Wójta Gminy Rewal

z dnia 5 sierpnia 2014r.

 

Regulamin funkcjonowania strony Biuletynu Informacji Publicznej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania BIP, zasady i sposób umieszczania informacji oraz obowiązki i uprawnienia zespołu redakcyjnego BIP.
 2. Zakres przedmiotowy i rodzaje udostępnianej informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, zwana dalej ustawą.

 

§ 2

Strona BIP znajduje się pod adresem www.bip.rewal.pl.

 

§ 3

Wprowadzanie i zapisywanie informacji w bazie danych BIP następuje poprzez panel administracyjny redakcji BIP, dostępny pod adresem www.bip.rewal.pladmin lub www.bip.rewal.pladministrator.

 

Rozdział II

Zadania Redakcji i Administratora BIP

 

§ 4

Do zadań  członków zespołu  w szczególności należy:

 1. bieżące publikowanie w BIP:
 1. informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o dostępie do informacji publicznej
 2. innych informacji publicznych, a w szczególności takich, których publikacja leży    w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
 3. informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych.
 1. prowadzenie dziennika publikowanych w BIP informacji publicznych w formie przedstawionej w załączniku  do Regulaminu.
 2. aktualizowanie i kontrola aktualności informacji publicznej w zakresie działania jednostki organizacyjnej urzędu,
 3. publikowanie informacji w BIP odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
 4. współpraca z Pełnomocnikiem  ds. Informacji Niejawnych.

§ 5

 Do zadań administratora BIP należy nadzór nad BIP, a w szczególności:

 1. koordynacja informacji zamieszczanych na BIP,
 2. dostosowywanie BIP do obowiązujących standardów i wymagań ustawowych,
 3. udzielanie instruktażu technicznego w zakresie publikacji redaktorom BIP,
 4. zakładanie osobom upoważnionym kont użytkownika, nadawanie uprawnień do poszczególnych działów BIP, a także prowadzenie i stałe aktualizowanie rejestru kont użytkowników i uprawnień.

 

 Rozdział III

Standardy funkcjonowania BIP i terminy publikacji

 

§ 6

 1. Dokumenty przekazywane do publikacji w BIP przekazywane są redaktorowi w formie elektronicznej oraz powinny spełniać wymagania co do zastosowanego formatu danych:

 

Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo graficzne:

.txt

.rtf wersja 1.6

.pdf wersja 1.4

.doc

Open Document wersja 1.0

Do danych zawierających informację graficzną

.jpg (.jpeg)

.gif (wersja 98a)

.tif (.tiff)

.png

.svg

Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach

.zip

.tar

.gz (.gzip)

.rar

 

 1. Informacje publikowane są przez redaktora w BIP niezwłocznie po ich przyjęciu do publikacji.
 2. Na stronie BIP nie można publikować reklam.
 3. Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych, są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości oraz nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.

§ 7

Odpowiedzialność za formę, treść i zgodność z obowiązującymi przepisami przekazywanych informacji ciąży na kierownikach poszczególnych komórek organizacyjnych, w których informacje zostały wytworzone.

 

           Wójt Gminy

      Robert Skraburski

 

  Znak sprawy   Załącznik  do Regulaminu
funkcjonowania strony Biuletynu Informacji Publicznej
  …...1430. … .20 … Dziennik - obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej    
           
           
Lp. Data Dział BIP Tytuł dokumentu Autor dokumentu Redaktor publikujący
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie Nr 65-2014.pdf (PDF, 3.MB) 2014-08-13 11:52:40 928 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 05-08-2014 12:37:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 05-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 13-08-2014 11:52:40