Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2011r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, nacikaj kolejno klawisz "Enter".

L.p. Nr Zarządzenia Data Tytuł (w sprawie)
1. 1/11 04.01.2011r. Ustalenia przygotowania i przekazywania projektów uchwał do Biura Rady
2. 2/11    
3. 3/11 04.01.2011r. Ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu ofert z zakresu realizacji zadań o działalności pożytku publicznego
4. 4/11 04.01.2011r. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Fala” w Pobierowie
5. 5/11 04.01.2011r. Powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
6. 6/11 04.01.2011r. Powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
7. 7/11 07.01.2011r. Upoważnienia dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek
8. 8/11 10.01.2011r. Powołania pełnomocnika do realizacji i koordynacji zadań wynikających z Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii
9. 9/11 11.01.2011r. Powołania komisji
10. 10/11 28.01.2011r. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w gminie Rewal na rok 2011
11. 11/11 04.02.2011r. Rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Rewal na rok 2011
12. 12/11 21.02.2011r. Powołania komisji konkursowej ds. badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów na kolei wąskotorowej Gminy Rewal
13. 13/11    
14. 14/11 09.03.2011r. Powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
15. 15/11 09.03.2011r. Wdrażania i utrzymania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Rewal
16. 16/11 17.03.2011r. Wyznaczenia inspektora ds. ewidencjonowania materiałów niejawnych.
17. 17/11 18.03.2011r. Rozpatrzenia wniosków dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Usługowe m. Pobierowo, gm. Rewal
18. 18/11 31.03.2011r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2010r.
19. 19/11 05.04.2011r. Zaproszenia do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych
20. 20/11 05.04.2011r. Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Komisji Przetargowej
21. 21/11 19.04.2011r. Ustalenia dnia wolnego od pracy
22. 22/11 10.05.2011r. Powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej
23. 23/11 10.05.2011r. Powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej
24. 24/11 10.05.2011r. Pobierania opłaty za ksero i fax
25. 25/11 11.05.2011r. Wyznaczenia komisji przetargowej
26. 26/11 11.05.2011r. Kontroli zarządczej i finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Rewal
27. 27/11 11.05.2011r. Określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rewal i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji
28. 28/11 11.05.2011r. Wprowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Rewal
29. 29/11 27.06.2011r. Wyznaczenia komisji przetargowej
30. 30/11 05.07.2011r. Wykonania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Rewalu (straciło moc Zarządzeniem nr 45/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Rewalu)
31. 31/11 05.07.2011r. Procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Rewalu
32. 32/11 05.07. 2011r. Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu
33. 33/11    
34. 34/FN/11 31.03.2011r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2011r.
35. 35/FN/11 29.04.2011r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2011r.
36. 36/FN/11 31.05.2011r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2011r.
37. 37/FN/11 30.06.2011r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2011r.
38. 38/FN/11 30.06.2011r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2011r.
39. 39/FN/11 30.06.2011r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2011r.
40. 40/FN/11 30.06.2011r. Zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2011r.
41. 41/11 19.07.2011r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2011r.
42. 42/11 20.07.2011r. Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal
43. 43/11    
44. 44/11 31.08.2011r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal na 2010r.
45. 45/11    
46. 46/11 05.09.2011r. Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2011 r. – wyprawka szkolna
47. 47/11    
48. 48/11 12.09.2011r. Wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
49. 49/11    
50. 50/11 19.09.2011r. Przeprowadzenia inwentaryzacji
51. 51/11    
52. 52/11 21.09.2011r. Wyznaczenia komisji przetargowej
53. 53/11    
54. 54/11 28.09.2011r. Upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania
55. 55/11    
56. 56/11 28.09.2011r. Zatwierdzenia instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal: straciło moc przez Zarządzenie Nr 22/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie z sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal)
57. 57/11    
58. 58/11 30.09.2011r. Zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy
59. 59/11    
60. 60/11 11.10.2011r. Powołania komisji do wyboru nauczyciela roku 2011
61. 61/11    
62. 62/11    
63. 63/11 09.11.2011r. Ustalenia wysokości opłat za przejazd Nadmorską Kolejką Wąskotorową Gminy Rewal w roku 2012
64. 64/11    
65. 65/11 14.11. 2011r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo – strona południowa
66. 66/11 15.11.2011r. Składu i zasad powoływania członków rady sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
67. 67/11 30.11.2011r. Powołania komisji socjalnej
68. 68/11 30.11.2011r. Zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opieknów lub opiekunów prawnych
69. 69/11 08.12.2011r. Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 57/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 30.09.2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy na lata 2012-2015
70. 70/11 15.12.2011r. Podnoszenia kosztów sporządzania dokumentacji
71. 71/11 15.12.2011r. Ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Rewal
72. 72/11 23.12.2011r. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012r przez podmiot wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
73. 73/11 23.12. 2011r. ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych
74. 74/11 23.12.2011r. Szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Rewalu
75. 75/FN/11 30.12.2011r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowym budżetu na 2011r.
76. 76/FN//11 30.12.2011r. Zmian w planie finansowym budżetu na 2011r.
77. 77/FN//11 30.12.2011r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowania budżetu na 2011r.
78. 78/11 30.12.2011r. Ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Rewalu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-08-2014 08:18:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 25-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 17-01-2017 14:29:34