Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2010r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, nacikaj kolejno klawisz "Enter".

L.p. Nr Zarządzenia Data Tytuł (w sprawie)
1.      1/10 04.01.2010r. Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek
2.      2/10 15.01.2010r. Powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu
3.      3/10 28.01.2010r. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Rewal na rok 2010.
4.      4/10 29.01.2010r. Powołania komisji
5.      5/10 03.02.2010r. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
6.      6/WBiF/10 08.01.2010r. Ustalenia układu wykonawczego do uchwały rady Gminy Rewal nr LII/370/09 z 18 grudnia 2009r.
7.      7/10 26.02.2010r. Zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy
8.      8/10 15.03.2010r. Organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
9.      9/10 15.03.2010r. Stałych dyżurów
10.  10/10 25.03.2010r. Wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej
11.  11/OZ/10 01.04.2010r. Zaproszenia do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych
12.  12/10 01.04.2010r. Powołania pełnomocnika do realizacji i koordynacji zadań wynikających z Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
13.  13/WBiF/10 31.03.2010r. Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2009r.
14.  14/10 26.04.2010r. Ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
15.  15/10 26.04.2010r. Przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny
16.  16/10 05.05.2010r. Rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze – strona północna
17.  17/10 10.05.2010r. Powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
18.  18/10 10.05.2010r. Wyznaczenia siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rewal dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
19.  19/10 14.05.2010r. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Rewal na rok 2010.
20.  20/10 21.05.2010r. Ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
21.  21/10 28.05.2010r. Wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
22.  22/10 31.05.2010r. Powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
23.  23/10 01.06.2010r. Powołania zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego
24.  24/10 09.06.2010r. Odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
25.  25/10 09.06.2010r. Powołania członka obwodowej komisji wyborczej
26.  26/10 10.06.2010r. Powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal”
27.  27/10 17.06.2010r. Wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących organ prowadzący do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie
28.  28/10 18.06.2010r. Przekazania dokumentów Wójtowi Gminy Rewal po przeprowadzeniu głosowania w obwodzie
29.  29/10 20.06.2010r. Odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
30.  30/10 21.06.2010r. Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
31.  31/10 21.06.2010r. Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
32.  32/WBiF/10 18.06.2010r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2010r.
33.  33/10 28.07.2010r. Powierzenia stanowiska dyrektora szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala” w Pobierowie
34.  34/WBiF/10 30.06.2010r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2010r.
35.  35/10 12.07.2010r. Skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Rewal
36.  36/WBiF/10 31.03.2010r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2010r.
37.  37/10 13.07.2010r. Powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala” w Pobierowie
38.  38/10 19.07.2010r. Skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Rewal
39.  39/10 30.06.2010r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2010r.
40.  40/10 27.07.2010r. Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu Pomocy uczniom  w 2010r. – „Wyprawka  szkolna”.
41.  41/10 06.08.2010r. Ustalenia odpłatności za obiekty sportowe Gminy Rewal administrowanych przez CIPR w Rewalu
42.  42/WBiF/10 30.07.2010r. zmiany w budżecie Gminy Rewal oraz w układzie wykonawczym budżetu na 2010r
43.  43/10 17.08.2010r. Powołania komisji egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
44.  44/10 24.08.2010r. Refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom urzędu gminy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
45.  45/10 01.09.2010r. Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Arletty Klimek-Sztandera, Pani Aleksandry Włodarczyk oraz Pana Łukasza Karaska
46.  46/10 17.09.2010r. Wyznaczenia komisji przetargowej
47.  47/WBiF/10 30.08.2010r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2010 r.
48.  48 11.10.2010r. Rozpatrzenia wniosków dot. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, obręb geodezyjny Trzęsacz – część północna
49.  49/10 21.10.2010r. Ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
50.  50/10 30.09.2010r. Zmiany w budżecie Gminy Rewal oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2010r.
51.  51/10 27.10.2010r. Wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
52.  52/10 24.11.2010r. Przyjęcia Regulaminu porządku domowego
53.  53/10 29.11.2010r. Zasad postępowania w przypadku zadłużenia najemców
54.  54/10 06.12.2010r. Utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
55.  55/10 23.12.2010r. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
56.  56/WBiF/10 31.12.2010r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2010r.
57.  57/WBiF/10 31.12.2010r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2010r.
58.  58/WBiF/10 31.12.2010r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2010r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-08-2014 08:18:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 25-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 14-12-2016 13:21:59