Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2009r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, nacikaj kolejno klawisz "Enter".

L.p. Nr Zarządzenia Data Tytuł (w sprawie)
1. 1/09 09.01.2009r. Ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego
2. 2/09 12.01.2009r. Określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
3. 3/09 12.01.2009r. Sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę w Urzędzie Gminy Rewal
4. 4/09 19.01.2009r. Naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
5. 5/09 20.01.2009r. Ocena kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych
6. 6/09 20.01.2009r. Wprowadzenia zasad wydatków Śródków finansowych Gminy uwzględniających wewnętrzne procedury zawierania umów dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
7. 7/WBiF/09 09.01.2009r. Ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Rewal nr XXXIV/250 z dnia 19 grudnia 2008r.
8. 9/09 20.02.2009r. Odwołania ze stanowiska Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i uzależnień
9. 9/09 20.02.2009r. Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 12/0 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 maja 2007r.
10. 10/09 22.02.2009r. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Rewal na rok 2009
11. 11/09 24.02.2009r. Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Rewal
12. 12/09 24.02.2009r. Ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rewal (Straciło moc przez Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Rewal Wójta Gminy Rewal)
13. 13/09 24.02.2009r. Podziału referatów na poszczególne stanowiska pracy
14. 14/09 02.03.2009r. Ustalenia zasad rozliczenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Rewal
15. 15/09 27.02.2009r. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Fala” w Pobierowie
16. 16/09 30.03.2009r. Powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu, i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji
17. 17/09 31.03.2009r. Ustalenia wysokości opłaty za dzierżawę części witryny internetowej i zasad dzierżawienia
18. 18/WBiF/09 01.04.2009r. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
19. 19/WBiF/09 31.03.2009r. Upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmiany w planach wydatków jednostek
20. 19/OZ/09 08.04.2009r. Zaproszenia do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych
21. 20/09 27.04.2009r. Wyznaczenia siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
22. 21/WBiF/09 04.05.2009r. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
23. 22/WBiF/09 06.05.2009r. Zmiany w budżecie gminy na 2009r. oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu
24. 23/09 12.05.2009r. Powołania Obwodowych komisji Wyborczych
25. 24/09 19.05.2009r. Zmiany w zarządzeniu nr 23/09 Wójta Gminy z dnia 12 maja 2009 roku.
26. 25/09 29.05.2009r. Powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia ofert na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27. 26/09 29.05.2009r. Ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań o działalności pożytku publicznego
28. 27/09 15.06.2009r. Wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rewal
29. 28/09 15.06.2009r. Określenia sposobu przyznawania nagród dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania
30. 29/09 15.06.2009r. Określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
31. 30/09 24.06.2009r. Zmian e regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy
32. 31/09 24.06.2009r. Zmian w zarządzeniu
33. 32/WBiF/09 30.06.2009r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
34. 33/WBiF/09 30.06.2009r. Zmian w budżecie gminy na 2009r. oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu
35. 34/WBiF/09 30.06.2009r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
36. 35/09 03.07.2009r. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – piłka siatkowa.
37. 36/WBiF/09 30.06.2009r. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
38. 37/09 06.07.2009r. Wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rewal
39. 37/09 06.07.2009r. Wprowadzenia ograniczenia w użyciu wody pitnej
40. 39/WBiF /09 20.07.2009r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
41. 40/09 21.07.2009r. Wprowadzenia zmiany w regulaminie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
42. 41/09 06.08.2009r. Zmiany zarządzenia
43. 42/09 06.082009r. Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal
44. 43/09    
45. 44/09    
46. 45/09 19.08.2009r. Powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
47. 46/09 14.09.2009r. Powołana Komisji Inwentaryzacyjnej do przejęcia ośrodka wczasowego Federacji Związków zawodowych pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Pobierowie przy ul. Zachodniej1.
48. 47/WBiF/09 30.09.2009r. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
49. 48/WBiF/09 30.09.2009r. Zmian w budżecie na 2009r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu
50. 49/WBiF/09 30.09.2009r. Zmiany w budżecie gminy na 2009r. oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu
51. 50 /09 01.10.2009r. Powierzenia pełnienia obowiązków kierownika CIPR
52. 51/09 22.10.2009r. Powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
53. 52/09 22.10.2009r. Ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej
54. 53/09 06.11.2009r. Realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła - dom
55. 54/09 16.11.2009r. Ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli, dla których Gmina Rewal nie jest organem prowadzącym
56. 55/09 02.12.2009r. Wprowadzenia zmiany w regulaminie Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rewal
57. 56/09 08.12.2009r. Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ustalającej wartość rzeczy ruchomych w celu ich sprzedaży na rzecz dzierżawcy
58. 57/09 10.12.2009r. Wyznaczenia administratora systemu
59. 58/09 17.12.2009r. Ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
60. 59/09 23.12.2009r. Regulaminu Straży Gminnej
61. 60/WBiF/09 31.12.2009r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.
62. 61/WBiF/09 31.12.2009r. Zmiany w budżecie gminy na 2009r. oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu.
63. 62/09 31.12.2009r. Rozpatrzenia uwag dot. zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal
64. 63/09 31.12.2009r. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Fala „ w Pobierowie
65. 64/WBiF/09 31.12.2009r. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-08-2014 08:18:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 25-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 17-01-2017 14:31:56