Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2007r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, nacikaj kolejno klawisz "Enter".

L.p. Zarządzenia Data Tytuł (w sprawie)
1. 1/07 18.01.2007r. Szczegółowego układu wykonawczego budżetu gminy do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
2. 2/07 09.02.2007r. Zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok
3. 3/07 12.02.2007r. Ponoszenia kosztów sporządzenia dokumentacji
4. 4/07 05.03.2007r. Zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Rewal
5. 5/07 09.03.2007r. Kancelaria tajna p. Albin Bojkowski
6. 6/07 15.03.2007r. Powołania komisji do dokonania oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: konkursy: 1/2007, 2/2007, 3/2007
7. 6/R/07 26.03.2007r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal
8. 7/07 29.03.2007r. Przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w dyspozycji Gminy Rewal
9. 8/07 04.04.2007r. Wprowadzenia zmian w Regulaminie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal
10. 9/07 10.04.2007r. Zaciągania kredytu przez zakład budżetowy
11. 10/07 27.04.2007r. Zwiększenia składu Komisji Rekrutacyjnej
12. 11/07 10.05.2007r. Utraty mocy zarządzenia
13. 12/07 17.05.2007r. Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika ds. koordynacji i realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
14. 13/F/07 31.05.2007r. Zmian budżetu na 2007 rok i układu wykonawczego
15. 14/07 31.05.2007r. Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Rewal zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
16. 15/07 31.05.2007r. Określenia zasad podawania informacji do publicznej wiadomości
17. 16/07 14.06.2007r. Zmiany w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal
18. 17/F/07 29.06.2007r. Podziału rezerwy budżetowej na rok 2007
19. 18/F /07 29.06.2007r. Zmiany budżetu na 2007 rok i układu wykonawczego
20. 19/F/07 29.06.2007r. Zmian budżetu na 2007rok i układu wykonawczego
21. 20/07 10.07.2007r. Wprowadzenia ograniczenia w używaniu wody pitnej
22. 21/07 10.08.2007r. Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
23. 21/07/OŚ 24.08.2007r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
24. 22 /07/OŚ 24.08.2007r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
25. 23/07 10.09.2007r. Wprowadzenia zamian w Regulaminie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy
26. 24/07 27.09.2007r. Obwodowych komisji Wyborczych
27. 25/07    
28. 26/WBiF/07 28.09.2007r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu
29. 26/07 02.10.2007r. Zmiany w składzie obwodowej Komisji Wyborczej
30. 27/07 17.10.2007r. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych
31. 28/07 17.10.2007r. Ustalenia wysokości opłaty za usługi świadczone przez Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu
32. 29/07    
33. 30/07 17.10.2007r. Ustalenia od dnia 28.04.2008r. nowych cen biletów za usługi przewozowe osób i rzeczy koleją wąskotorową
34. 31/07 18.10.2007r. Zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej
35. 32/07    
36. 33/WBiF /07 26.10.2007r. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu
37. 34/07 25.10.2007r. Ustalenia dnia wolnego od pracy
38. 35/WBiF/2007 29.10.2007r. Organizacji działalności kontrolnej w Urzędzie Gminy Rewal i jednostkach organizacyjnych Gminy Rewal
39. 36/WBiF/07 29.10.2007r. Opracowania planu kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez uprawnione podmioty w 2007r.
40. 37/07 06.11.2007r. Powołania komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
41. 38/07 16.11.2007r. Funduszu Nagród w Urzędzie Gminy Rewal
42. 39/WBiF/07 29.11.2007r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu
43. 40/WBiF/07 29.11.2007r. Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2007 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu.
44. 41/WBiF/07 29.11.2007r. Przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
45. 42/WBiF/07 29.11.2007r. Powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.
46. 43/07 19.12.2007r. Wysokości czynszu za 1m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w Gminie Rewal na 2008 rok
47. 44/07 21.12.2007r. Ustalenia zasad dotyczących budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przejmowania ich na własność Gminy Rewal
48. 45/07 21.12.2007r. Wprowadzenia zmian w zarządzeniu
49. 46/07 21.12.2007r. Zmian w zasadach postępowania przy naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal
50. 47/07 27.12.2007r. Ustalenia zasad postępowania i finansowania w sprawach podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy.
51. 47/WBiF/07 31.12.2007r. Zmian w układzie wykonawczym budżetu
52. 48/WBiF/07 31.12.2007r. Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2007 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-08-2014 08:19:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 25-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 25-08-2014 12:17:47