Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji i LX Sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE

W dniach:

  - 27 października 2014r. (poniedziałek)  o  godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju i Komisji Społeczno -Oświatowej.


    Przewodniczący Komisji:
                                                                          Strategii i Rozwoju                Społeczno-Oświatowej        
                                                                          Zygmunt Wołejszo                Marcin Smoczyk 

   

    - 29 października  2014r. (środa) o  godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się LX SESJA RADY GMINY REWAL
                                                                                     

Przewodnicząca Rady

Joanna Drzewińska – Dąbrowska

P O R Z Ą D E K  O B R A D
LX SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 29.10.2014 roku


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2.    Przyjęcie protokołów z  LVII, LVIII i LIX  sesji Rady Gminy 
3.    Przedstawienie porządku obrad
4.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
5.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

I UCHWAŁY
6.    Projekt  uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

7.    Projekt uchwały w sprawie: sprawie opłaty targowej

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

8.    Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

9.    Projekt uchwały w sprawie: stawek  podatku od nieruchomości

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

10.    Projekt uchwały w sprawie: zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystania oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do stanowienia o ich wysokości.

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

11.    Projekt uchwały w sprawie: wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

12.    Projekt uchwały w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

13.    Projekt uchwały w sprawie: : przetargu pisemnego nieograniczonego  na toalety publiczne

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

14.    Projekt uchwały w sprawie: zawarcia umów dzierżawy na toalety publiczne

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

II MATERIAŁY INFORMACYJNE

15. Cenniki stawki za korzystanie z obiektów:
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Fala”
- Wydział Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji
- Gminny Ośrodek Kultury 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
- Nadmorska Kolej Wąskotorowa Gminy Rewal 
16.Wolne wnioski i zapytania
17.Zakończenie obrad

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 22-10-2014 13:52:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 22-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 22-10-2014 14:02:43