Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

opracowanie koncepcji architektonicznej centrum miejscowości Rewal wraz z dojściem i zejściem na plażę .doc


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Usługi

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia ___________________

Numer identyfikacyjny __________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Mirosław Hussakowski

Adres

Ul. Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

Zachodniopomorskie

Telefon

091 38 62 624

Faks

091 38 62 999

Poczta elektroniczna (e-mail)

UG@REWAL.PL

Adres internetowy (URL)

WWW.REWAL.PL

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkusru

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/ prace konkursowe

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A


SEkcja II: przedmiot konkursu

II.1) ZAKRES KONKURSU

II.1.1) Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego

Opracowanie koncepcji architektonicznej centrum miejscowości Rewal wraz z dojściem i zejściem na plażę

II.1.2) Opis

 • konkurs jednoetapowy,

 • konkurs architektoniczny

 • konkurs ogólnodostępny, otwarty,

 • konkurs obejmujący opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania centrum turystycznego miejscowości Rewal wraz z dojściem i zejściem na plażę.

II.1.3) Miejsce Rewal

II.1.4) Nomenklatura

II.1.4.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

74222000-1

Dodatkowe przedmioty

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

SEkcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Kryteria wyboru uczestników (o ile dotyczy) NIE DOTYCZY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Spełnienie założeń technicznych i kulturowych

 2. Racjonalność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych.

 3. Walory architektoniczne proponowanych rozwiązań.

 4. Atrakcyjność prezentacji koncepcji programowo-przestrzennej.

Waga poszczególnych kryteriów:

 1. pkt. 6.1 - do 30 pkt.

 2. pkt. 6.2 - do 30 pkt.

 3. pkt. 6.3 - do 30 pkt.

 4. pkt. 6.4 - do 10 pkt.

Łączna maksymalna ocena pracy może wynieść 100 pkt.

IV.2) Informacje o charakterze administracyjnym

IV.2.1) Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 19.10.2004 r. (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) 25,00 Waluta PLN

IV.2.2) Termin składania prac konkursowych

19.10.2004 (dd/mm/rrrr) lub *** dni (od wysłania ogłoszenia)

Godzina 12:00(gg:mm)

SEKCJA V: NAGRODY

V.1) Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane (wypłacone) (o ile dotyczy)

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji autora wybranej pracy konkursowej, w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), na opracowanie projektu budowlanego centrum miejscowości Rewal wraz z dojściem i zejściem na plażę spełniającego warunki projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

SEkcja VI: inne informacje

VI.1) Czy konkurs dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej ?

NIE x TAK *

Jeśli tak, wskazać nazwę projektu/ programu oraz wszelkie pomocne odniesienia

VI.2) Data wysłania ogłoszenia 17.09.2004 r. (dd/mm/rrrr)

.........................................................ZAŁĄCZNIK A

1.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

1.3) Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursu

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

1.4) Adres, na który należy przesyłać prace konkursowe

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)


Załącznik nr 12

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: _____________________ ZP-201

str. 4/5

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: _____________________ ZP-201

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 20-09-2004 13:08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 20-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 20-09-2004 13:08:04