Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2015r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1

1/2015

05.01.2015

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal

Wioletta Brzezińska

2 2/2015 20.01.2015 uchylające Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Rewal  Wioletta Brzezińska
3 3/2015 05.02.2015 w sprawie odstąpienia od naliczenia opłaty adiacenckiej Marta Sieniowska
4 4/2015 13.02.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wioletta Brzezińska
5 5/2015 13.02.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
6 6/2015 13.02.2015

w sprawie wprowadzenia legitymacji słuzbowej i identyfikatora dla pracowników Urzędu Gminy Rewal

Wioletta Brzezińska
7 7/2015 24.02.2015 w sprawie odwołania członków  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu

Małgorzata
Kruszelnicka-Rogowska

8 8/2015 26.02.2015 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
9 9/2015 09.03.2015 w sprawie upoważnienia do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej Wioletta Brzezińska
10 10/2015 10.03.2015 w sprawie zarządzania wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Rewal Wioletta Brzezińska
11 11/2015 17.03.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
12 12/2015 30.03.2015 w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Wioletta Brzezińska
13 13/2015 08.04.2015 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015r. Wioletta Brzezińska
14 14/2015 08.04.2015 w sprawie przygotowania i organizacji funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Rewal Wiesław Kalinkiewicz
15 15/2015 15.04.2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wioletta Brzezińska
16 16/2015 17.04.2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych Wioletta Brzezińska
17 17/2015 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wioletta Brzezińska
18 18/2015 05.05.2015 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Niechorzu Wioletta Brzezińska
19 19/2015 05.05.2015 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy Wioletta Brzezińska
20 20/2015 15.05.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015, przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Agata Smoczyk
21 21/2015 21.05.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Daria Dewor
22 22/2015 25.05.2015 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Kokursu Ofert z dnia 15 kwietnia 2015 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2015 Agnieszka Borowiecka-Sorbian
23 23/2015 25.05.2015 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Agnieszka Borowiecka-Sorbian
24 24/2015 25.05.2015 w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej GMINY REWAL Wiesław Kalinkiewicz
25 25/2015 26.05.2015 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 15 kwietnia 2015 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2015 Agata Smoczyk
26 26/2015 01.06.2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu Agata Smoczyk
27 27/2015 01.06.2015 w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2015r. Agata Smoczyk
28 28/2015 09.06.2015 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 15 maja 2015 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Rewal na rok 2015 Agata Smoczyk
29 29/2015 16.06.2015 w sprawie przyjęcia zasad udostępniania infrastruktury będącej w zasobach Gminy Rewal dla organizacji pozarządowych Daria Dewor
30 30/2015 16.06.2015 w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Rewal Daria Dewor
31 31/2015 16.06.2015 w sprawie przyjęcia zasad wspierania przez Gminę Rewal kampanii informacyjno-promocyjnych organizacji pozarządowych Daria Dewor
32 32/2015 16.06.2015 w sprawie procedury przyznania mecenatu Gminy Rewal Daria Dewor
33 33/2015 16.06.2015 w sprawie wdrożenia zasad i standardów współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi przy wdrażaniu polityk publicznych wynikających z projektu "Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania" Daria Dewor
34 34/2015 16.06.2015 w sprawie przyjęcia zasad i standardów informowania przez Gminę Rewal organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań wynikających z projektu "Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania" Daria Dewor
35 35/2015 18.06.2015 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu Agata Smoczyk
36 36/2015 19.06.2015 Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Rewal w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzenia wywidów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych Wioletta Brzezińska
37 37/2015 23.06.2015 Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu  i zakończenia służby przygotowawczej Wioletta Brzezińska
38 38/2015 29.06.2015 Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
39 39/2015 30.06.2015 Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
40 40/2015 30.06.2015 Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal Justyna Żebrowska
41 41/2015 01.07.2015 Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rewal na lata 2015-2020 Justyna Żebrowska
42 42/2015 14.07.2015 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie inwentaryzacji inwestycji rozpoczętych Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
43 43/2015 23.07.2015 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie Joanna Błachuta
44 44/2015 31.07.2015 Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.07.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
45 45/2015 03.08.2015 Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowania "Mapy aktywności społecznej" Gminy Rewal, wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania Daria Dewor
46 46/2015 05.08.2015 Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie Joanna Błachuta
47 47/2015 11.08.2015 Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napoków alkoholowych na terenie Gminy Rewal Agata Smoczyk
48 48/2015 11.08.2015 Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji do spraw referendum Izabela Fiedukowicz-Pabin
49 49/2015 11.08.2015 Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Izabela Fiedukowicz-Pabin
50 50/2015 12.08.2015 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie Wioletta Brzezińska
51 51/2015 18.08.2015 Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Ogólnokrajowego Izabela Fiedukowicz-Pabin
52 52/2015 21.08.2015 Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Ogólnokrajowego Izabela Fiedukowicz-Pabin
53 53/2015 21.08.2015 Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Błachuta
54 54/2015 21.08.2015 Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Błachuta
55 55/2015 24.08.2015 Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Izabela Fiedukowicz-Pabin
56 56/2015 24.08.2015 Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora schroniska Joanna Błachuta
57 57/2015 24.08.2015 Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "FALA" w Pobierowie Joanna Błachuta
58 58/2015 25.08.2015 Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych Joanna Błachuta
59 59/2015 27.08.2015 Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna", celem uzyskania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych Joanna Błachuta
60 60/2015 31.08.2015 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2015r. Iwona Bulanowska
61 61/2015 17.09.2015 Zarządzenie Nr 61/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 17 września 2015r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Wioletta Brzezińska
62 62/2015 29.09.2015 Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rewal na lata 2015-2018 Agnieszka Borowiecka-Sorbian
63 63/2015 30.09.2015 Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r. w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal Paweł Pławski
64 64/2015 30.09.2015 Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
65 65/2015 30.09.2015 Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r.  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy. Wioletta Brzezińska
66 66/2015 30.09.2015 Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r.  w sprawie  wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Gminy Rewal. Wioletta Brzezińska
67 67/2015 30.09.2015 Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r.  w sprawie rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie gminy Rewal Wiesław Kalinkiewicz
68 68/2015 02.10.2015 Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 października 2015r.  w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. Izabela Fiedukowicz-Pabin
69 69/2015 05.10.2015 Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 października 2015r.  w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych. Izabela Fiedukowicz-Pabin
70 70/2015 05.10.2015 Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 października 2015r.  w sprawie powołania obwodowych komisji. Izabela Fiedukowicz-Pabin
71 71/2015 08.10.2015 Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad kontroli nieruchomości komunalnych. Ewa Korczyńska
72 72/2015 08.10.2015 Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 października 2015r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji nie podjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 800 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)" Maria Nadzikiewicz
73 73/2015 14.10.2015 Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2015r. w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Rewal oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji Wioletta Brzezińska
74 74/2015 14.10.2015 Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Wioletta Brzezińska
75 75/2015 16.10.2015 Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 października 2015r. w sprawie dnia wolnego od pracy Wioletta Brzezińska
76 76/2015 22.10.2015 Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych poniesionych w wyniku zamieszczania informacji na stronie rewal.pl Daria Dewor
77 77/2015 27.10.2015 Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 października 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Wioletta Brzezińska
78 78/2015 27.10.2015 w sprawie zasad odpłatności za umieszczanie nośników reklamy na mieniu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
79 79/2015 02.11.2015 w sprawie opłat za korzystanie z obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
80 80/2015 02.11.2015 w sprawie wprowadzenia planu zastępstw Wioletta Brzezińska
81 81/2015 04.12.2015 w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rewal Justyna Ryczko
82 82/2015 11.12.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
83 83/2015 15.12.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązań Gminy Rewal na dzień 30 listopada 2015r. Iwona Bulanowska
84 84/2015 15.12.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Iwona Bulanowska
85 85/2015 15.12.2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej Iwona Bulanowska
86 86/2015 18.12.2015 w sprawie składu i zasad powoływania członków rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania Agata Smoczyk
87 87/2015 28.12.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Wioletta Brzezińska
88 88/2015 31.12.2015 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
89 89/2015 31.12.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
90 90/2015 31.12.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 05-01-2015 09:30:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 05-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 22-02-2016 08:05:48