Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem i dowodami przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:""Apartamenty Villa Hoff" w Trzęsaczu - dz. 2/90, 2/89 i 2/10 obręb Trzęsacz w gminie Rewal" 2015-12-29 12:44:31
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. opracowania programu naprawczego w zakresie finansów Gminy Rewal 2015-12-14 15:21:01
dokument Ogłoszenie o wspólnych posiedzeniach Komisji i XXIII sesji Rady Gminy Rewal (15,17,21.12.2015r.) 2015-12-11 11:36:03
dokument Zaproszenie na spotkanie Stowarzyszenia Rybackiej Grupy Działania Pomorza Zachodniego w sprawie uwag i propozycji do tworzonej lokalnej strategii rozwoju dotyczącej obszaru Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego na lata 2014-2020 2015-12-09 11:03:57
dokument Zaproszenie do składania ofert - usunięcie drzew z nieruchomości należących do gminy Rewal 2015-12-07 12:01:36
dokument SPOTKANIE W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REWALA dnia 15 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 17.00 w Świetlicy w Rewalu 2015-12-04 14:01:54
dokument Karta Dużej Rodziny 2015-12-03 10:49:53
dokument OGŁOSZENIE - 8 grudnia 2015r. (wtorek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się osiedzenie Komisji Rewizyjnej 2015-12-03 09:50:43
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i XXII sesji Rady Gminy Rewal 2015-11-20 10:18:56
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Gryfickiego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Rewalu składającego się z czterech studni głębinowych o numerach: 1 i 2a zlokalizowanych w Rewalu na terenie działek nr 207/2 i 206/4 obręb Rewal oraz numer 3a i 4/II zlokalizowanych w Śliwinie, na terenie działek 13/2 i 443. 2015-11-19 14:39:07
dokument Informacja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie podania do publicznej wiadomości prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 2015-11-19 14:30:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z 16 listopada 2015 r. w sprawie wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zbiornika ziemnego o pow. max. F=450m2, głębokości max h=2,5 m, pojemności max V=900 m3 o funkcji ujęcia wód do celów przeciwpożarowych" 2015-11-17 15:08:48
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Sódra Midsjóbanken na Morzu Bałtyckim w Szwedzkiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, pn.: "Farma wiatrowa Południowa Ławica Środkowa" 2015-11-13 10:48:24
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postęowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Apartamenty Villa Hoff"" w Trzęsaczu - dz. nr 2/90, 2/89 i 2/10 obręb Trzęsacz w gminie Rewal 2015-11-13 10:44:34
dokument Obwieszczenie o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"apartamenty Villa Hoff" w Trzęsaczu - dz. 2/90, 2/89 i 2/10 obręb Trzęsacz w gminie Rewal 2015-11-13 10:41:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 10 listopada 2015 r. w sparwie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:" Rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i granicznej i stworzenie dwóch niezależnych systemów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Niechorze, aglomeracji Rewal" 2015-11-13 10:39:20
dokument Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ZAPRASZA dnia 10.11.2015r. (wtorek) wszystkich mieszkańców Gminy Rewal godz. 17.30-19.00 oraz (defaworyzowanych) mieszkańców Gminy Rewal godz. 19.00-20.30 2015-11-04 14:19:55
dokument Zebranie Wiejskie w Pobierowie Zawiadamiam, że 5 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Pobierowa w Zespole Szkól Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 2 w Pobierowie 2015-11-02 11:37:22
dokument Sesja XX Nadzwyczajna - 03.11.2015 2015-11-02 10:54:57
dokument Obwieszczenie ws. wydanej decyzji środowiskowej pt.:"Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie ? gmina Rewal w ramach projektu ?Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" 2015-11-02 08:51:58
dokument Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji 2015-10-30 13:34:53
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i XX sesji Rady Gminy Rewal 2015-10-27 14:18:24
dokument Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "Bażant" Trzebiatów na rok 2015/2016 2015-10-20 15:25:35
dokument Zebranie Wiejskie w Śliwinie 21 października 2015r. (środa) ? o godz. 18.00 w świetlicy w Śliwinie 2015-10-16 12:58:11
dokument Ogłoszenie Konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolantariacie (Dz.U. 2014.1118-j.t.) na rok 2016. 2015-10-15 12:45:08
dokument ZEBRANIE WIEJSKIE W REWALU 22 października 2015r. /czwartek/ w świetlicy przy ul. Słowackiego ? o godz. 18.00 2015-10-15 12:34:19
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. przystąpienia do zmiany planów ochronnych. 2015-10-14 15:16:38
dokument Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie ? gmina Rewal w ramach projektu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal". 2015-10-14 15:12:38
dokument Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt."Rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej i stworzenie dwóch niezależnych systemów: kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków poprzez istniejące przepompownie ścieków, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe poprzez wyloty do jeziora Liwia Łuża i Kanału Liwia Łuża, w miejscowości Niechorze w aglomeracji Rewal" 2015-10-14 15:09:32
dokument Zebranie Wiejskie w Niechorzu - 20 października 2015r. (wtorek) o godzinie 18:30 w Centrum Ratownictwa przy ul. Kolejowej w Niechorzu 2015-10-13 10:25:25
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy (28.09 i 01.10.2015r.) oraz o XIX sesji Rady Gminy (02.10.2015r.) 2015-09-25 15:21:44
dokument Informacja o dyżurach Radnych Gminy Rewal 2015-09-25 13:15:44
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2015-09-23 10:35:13
dokument Ogłoszenie o terminie odbioru z gospodarstw domowych odpadów wielkogabarytowych 2015-09-22 12:38:57
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. opracowania programu naprawczego w zakresie finansów Gminy Rewal - 24 września 2015r. 2015-09-21 14:52:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zawieszeniu postępowania środowiskowego do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt.:"Apartamenty Villa Hoff" w Trzęsaczu - dz. nr 2/90, 2/89 i 2/10 obręb Trzęsacz w gminie Rewal" 2015-09-15 22:34:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydanym postanowieniu ws. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt.:"Apartamenty Villa Hoff" w Trzęsaczu - dz. nr 2/90, 2/89 i 2/10 obręb Trzęsacz w gminie Rewal" 2015-09-15 22:33:25
dokument INFORMACJA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla 3 farm wiatrowych w strefie przybrzeznej na duńskich wodach terytorialnych na południowym wybrzeżu Morza Północnego u wybrzeży cieśniny Kattegat oraz w pobliżu Bornholmu 2015-09-02 09:30:50
dokument OGŁOSZENIE - 8 września 2015 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej 2015-08-26 14:15:48
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja istniejącej opaski brzegowej w Niechorzu (km 367,24 - 367,51) 2015-08-25 14:58:52
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa punktu skupu złomu stalowego i kolorowego oraz przetwarzania odpadów, planowanego do realizacji na działce nr 910 w Pobierowie" 2015-08-24 14:55:52
dokument OGŁOSZENIE - 27 sierpnia 2015r. (czwartek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się posiedzenie Komisji ds. opracowania programu naprawczego w zakresie finansów Gminy Rewal 2015-08-21 14:17:08
dokument obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zamiarze zmiany Zarządzeń w sprawie ustanowienia planów ochronnych dla obszarów Natura 2000 2015-08-21 10:47:09
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju 2015-08-20 08:45:29
dokument Zebranie Wiejskie w Pobierowie 3 września 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkól Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 2 w Pobierowie 2015-08-17 12:52:42
dokument Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "'Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 Z na odcinku Śliwin - Ninikowo" 2015-08-17 07:22:41
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. wydanej decyzji środowiskowej pt.:"Budowa ostróg brzegowych w Niechorzu (km 366,0 - 367,70)" 2015-08-10 13:21:09
dokument Ogłoszenie o XVI sesji Rady Gminy 2015-08-07 07:10:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin, gmina Rewal" 2015-07-31 10:52:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-28 10:41:16
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja istniejącej opaski brzegowej w Niechorzu (km 367,24 - 367,51) 2015-07-27 13:53:25
dokument INFORMACJA DLA WĘDKARZY - wędkowanie na wodach worskich 2015-07-27 13:52:04
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy 2015-07-22 13:20:56
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. przedsięwzięcia pn." Budowa ostróg brzegowych w Niechorzu (km 366,0 - 367,70)" 2015-07-20 09:38:39
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju 2015-06-30 08:14:01
dokument Obwieszczenie w sprawie postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach toczącego się postępowania o zmianę decyzji środowiskowej dla pn.: "Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin, gmina Rewal" 2015-06-29 13:18:47
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujacych w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 Z na odcinku Śliwin - Ninikowo" 2015-06-26 14:27:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 Z na odcinku Śliwin - Ninikowo" 2015-06-26 14:24:44
dokument Ogłoszenie o Komisji 29.06.2015r. i XV Sesji Rady Gminy 30.06.2015r. 2015-06-23 11:34:55
dokument Odpowiedź na pismo mieszkańców ul. Karola Borka, ul. Sosnowej, ul. Świerkowej i ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Pobierowo dotyczącego hałasu oraz spalania ściółki a także innych odpadów 2015-06-23 10:52:55
dokument ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 17 czerwca 2015 r.w sprawie ochrony terenów pasa technicznego 2015-06-23 08:56:58
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Budowie ostróg brzegowych w Niechorzu (km 366,6 - 367,70) 2015-06-22 12:47:14
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 17.06.2015Komisja Rewizyjna ogłosiła przerwę w obradach do dnia 18.06.2015r. do godz. 16.00 2015-06-16 08:24:00
dokument Ogłoszenie Sołtysa Sołectwa Niechorze o zebraniu wiejskim w Niechorzu - 18 czerwca 2015r. (czwartek) 2015-06-11 19:17:44
dokument Ogłoszenie o Komisji 08.06.2015r. i XIV Sesji Rady Gminy 09.06.2015r. 2015-06-03 07:53:08
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 08.06.2015r. o godz. 15:00 2015-06-01 11:10:15
dokument obwieszczenie w sprawie wznowienia postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej i stworzenie dwóch niezależnych systemów w miejscowości Niechorze w aglomeracji Rewal" 2015-05-28 15:16:44
dokument Obwieszczenie o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej i stworzenie dwóch niezależnych systemów w miejscowości Niechorze w aglomeracji Rewal" 2015-05-28 15:15:11
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pt.: "Rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej i stworzenie dwóch niezależnych systemów w miejscowości Niechorze w aglomeracji Rewal" 2015-05-28 15:13:15
dokument obwieszczenie o przedłożeniu Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt.: "Budowie instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie - gmina Rewal w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" 2015-05-28 15:08:46
dokument Obwieszczenie ws. wznowienia postępowania ooś dla przedsięwzięcia pt.: "Budowie instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie - gmina Rewal w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" 2015-05-28 15:07:32
dokument Apel - Archiwa Przełomu 1989-1991 2015-05-27 13:53:40
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, części Niechorze-strona północna 21 Utgh 2015-05-27 09:20:08
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego w miejscowości Śliwin: "Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin w gminie Rewal" 2015-05-26 10:25:23
dokument Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisjach wyborczych na terenie Gminy Rewal 2015-05-20 13:28:32
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 21.05.2015r. godz. 14:00 2015-05-20 09:25:12
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin w gminie Rewal" 2015-05-20 09:12:01
dokument Ogłoszenie o współnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 21.05.15r. i XIII SESJI RADY GMINY 25.05.15r. 2015-05-19 08:22:09
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju 19.05.15r. godz. 15.00 2015-05-18 14:45:42
dokument Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy gminnej komisji wyborczej i obwodowej komisji wyborczej nr 1 na terenie Gminy Rewal 2015-05-15 08:17:21
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2015-05-12 14:17:22
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2015-05-11 10:58:38
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2015-05-05 13:22:48
dokument Roczne sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014.1118 z późn. zm. ) za rok 2014 2015-04-30 13:31:01
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego-Niechorze- przebudowa oświetlenia terenu z rewitalizacją terenów zielonych 2015-04-28 09:52:18
dokument Ogłoszenie o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Rewalu - Ponowne wybory do Rady Gminy Rewal 2015-04-21 15:00:36
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 23.04.2015 r. 2015-04-20 12:14:34
dokument Ogłoszenie o XII sesji Rady Gminy Rewal (29 kwietnia 2015r.) 2015-04-20 12:13:13
dokument Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2015-04-14 08:25:58
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej 15.04.2015 r. 2015-04-09 09:46:05
dokument Ogłoszenie o XI sesji Rady Gminy Rewal (2 kwietnia 2015r.) 2015-03-31 13:00:49
dokument Informacja dla przedsiębiorców - Ewidencja obiektów turystycznych 2015-03-30 10:23:14
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji 2015-03-25 15:14:54
dokument Ogłoszenie o X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 2015-03-25 08:12:10
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowej 2015-03-18 12:41:44
dokument Ogłoszenie o IX sesji Rady Gminy 2015-02-27 16:10:25
dokument obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu dla inwestycji pt."Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie gmina Rewal w ramach projektu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal". 2015-02-26 12:28:45
dokument obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws przeprowadzenia ooś dla inwestycji pt."Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie gmina Rewal w ramach projektu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal?. 2015-02-26 12:26:48
dokument Ogłoszenie i wspólnych posiedzeniach komisji 2015-02-26 10:14:31
katalog Konsultacje wykazu kąpielisk Gminy Rewal 2015-02-23 12:22:07
dokument Informacja o posiedzeniu Komisji Statutowej 2015-02-20 13:26:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Pana Eugeniusza Brzostka działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu w sprawie ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV i n.n. 0,4 kV w miejscowości Pustkowo 2015-02-18 14:48:35
dokument Informacja dla przedsiębiorców - rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT 2015-02-16 15:04:19
dokument Ogłoszenie o nadzwyczajnym zebraniu wiejskim w Rewalu 2015-02-16 11:07:42
dokument Ogłoszenie i wspólnych posiedzeniach komisji 2015-02-16 11:03:26
dokument Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. księgowości w Gminie Rewal w Referacie Finansów i Budżetu 2015-02-02 14:52:51
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i VIII sesji Rady Gminy Rewal 2015-01-30 15:05:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Mariana Sztoldo działającego w imieniu inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn. 63/40 PE 100 SDR 11 w miejscowości Rewal przy ul. Krzywoustego/Krótkiej, gm. Rewal obręb 0004 Rewal 1 2015-01-27 14:40:16
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia ws. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:""rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej..." 2015-01-19 15:09:07
dokument obwieszczenie ws. wydania postanowienia dotyczącego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej..." 2015-01-19 15:07:20
dokument Ogłoszenie VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 2015-01-19 10:57:59
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentów dotyczących składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych na terenie Danii 2015-01-16 11:06:20
dokument Informacja radnych o spotkaniach w remizie OSP Niechorze 2015-01-15 14:37:24
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i VI sesji Rady Gminy Rewal 2015-01-09 15:17:25
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2015-01-09 10:43:18
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2015-01-05 12:32:27
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 2015-01-05 11:36:03