Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej i identyfikatora dla pracowników Urzędu Gminy Rewal

ZARZADZENIE nr  6/2015
Wójta Gminy Rewal
z dnia  13 lutego  2015r. 
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej i identyfikatora dla pracowników Urzędu Gminy Rewal


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594), z  w związku z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.  Dz. U. z 2014, poz. 1202),  zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Wprowadzam legitymację służbową dla pracowników samorządowych Urzędu Gminy Rewal, którym jest ona niezbędna przy wykonywaniu czynności służbowych w sytuacjach określonych przez odrębne przepisy.
2.     Legitymacje służbowe pracownikom wystawia wójt lub osoba, której udzielono upoważnienia.
1)    wzór legitymacji służbowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2)    wystawione legitymacje podlegają ewidencji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, prowadzonej na stanowisku kadr.
3)    legitymacja służbowa może być wykorzystywana tylko przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt. 1.
4)    pracownik, któremu wydano legitymację służbową obowiązany jest do jej okazywania przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych.

§ 2

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie pracodawcę.

§ 3

Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:
1)    zmiany nazwiska
2)    uszkodzenia lub utraty
3)    zmiany stanowiska.

§ 4

Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie oddać wójtowi lub osobie , której udzielono upoważnienia, legitymację służbową do depozytu albo dokonać jej zwrotu w przypadku:
1)    otrzymania urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż jeden miesiąc, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego;
2)    nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden miesiąc;
3)    zawieszenia w czynnościach służbowych;
4)    ustania stosunku pracy.

§ 5

1.    Pracownik obowiązany jest dbać o należyty stan legitymacji służbowej, a także chronić przed zniszczeniem i utratą.
2.    Pracownik nie może odstępować legitymacji służbowej innym osobom.

§ 6

1.    Pracownicy urzędu na czas zatrudnienia otrzymują identyfikatory, których wzór określa załącznik nr 3.
2.    Identyfikatory otrzymują również inne osoby, których miejscem pracy jest urząd,        w tym stażyści, oraz osoby kierowane do pracy w ramach innych form aktywizacji zawodowej.
3.    Pracownik obowiązany jest do zwrotu identyfikatora w przypadku ustania stosunku pracy.

§ 7

1.    Identyfikatory obowiązani są nosić wszyscy pracownicy samorządowi urzędu przy wykonywaniu swoich zadań, realizując zasadę jawności działalności organów publicznych. Identyfikator należy nosić w widocznym miejscu, umożliwiający identyfikację pracownika przez klienta urzędu.
2.    Referat Organizacyjno-Administracyjny prowadzi ewidencję wystawionych identyfikatorów oraz zleca ich  wykonanie.


§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy 
Robert Skrabursk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1.doc (DOC, 38KB) 2015-02-26 11:26:14 732 razy
2 Załącznik nr 2.doc (DOC, 41KB) 2015-02-26 11:26:14 704 razy
3 Załącznik nr 3.doc (DOC, 16KB) 2015-02-26 11:26:14 643 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 26-02-2015 11:24:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Brzezińska 26-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 26-02-2015 11:31:46