Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2016r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1

1/2016

01.02.2016

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal

Wioletta Brzezińska

2 2/2016 01.02.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
3 3/2016 04.02.2016 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego Wioletta Brzezińska
4 4/2016 04.02.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
5 5/2016 08.02.2016 w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
6 6/2016 11.02.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2016/2017 Joanna Błachuta
7 7/2016 15.02.2016 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Wioletta Brzezińska
8 8/2016 23.02.2016 Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
9 9/2016 23.02.2016 Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego Wioletta Brzezińska
10 10/2016 25.02.2016 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa w Pogorzelicy Wioletta Brzezińska
11 11/2016 23.02.2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Wioletta Brzezińska

12 12/2016 04.03.2016

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu

Joanna Błachuta
13 13/2016 09.03.2016 w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do obwodowej komisji wyborczej Izabela Fiedukowicz-Pabin
14 14/2016 10.03.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odpłatności za umieszczanie nośników reklamy na mieniu Gminy Rewal Joanna Błachuta
15 15/2016 10.03.2016 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko psychologa ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Rewalu Agata Smoczyk
16 16/2016 10.03.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
17 17/2016 17.03.2016

w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania  wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2016r.

Agata Smoczyk
18 18/2016 31.03.2016 w sprawie zmiany składu członków Rady Sportu w Rewalu Agata Smoczyk
19 19/2016 31.03.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
20 20/2016 01.04.2016 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego. Wioletta Brzezińska
21 21/2016 04.04.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
22 22/2016 07.04.2016 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 10 marca 2016 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Rewal na rok 2016 Agata Smoczyk
23 23/2016 14.04.2016 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy Joanna Jurczyńska-Szwaluk
24 24/2016 18.04.2016 w sprawie w sprawie wytycznych dotyczących sporządzania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal na rok szkolny 2016/2017 Joanna Błachuta
25 25/2016 06.05.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Justyna Żebrowska
26 26/2016 23.05.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
27 27/2016 01.06.2016 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Justyna Żebrowska
28 28/2016 20.06.2016 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rewalu Elżbieta Pekról-Cyrulik
29 29/2016 23.06.2016 w sprawie powierzenia obowiązków Komendanta Straży Gminnej w Rewalu Wioletta Brzezińska
30 30/2016 30.06.2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania z wpłatami za parkowanie w strefie płatnego parkowania drogach publicznych oraz na parkingach niestrzeżonych nie będących drogami publicznymi w Gminie Rewal Wioletta Brzezińska
31 31/2016 30.06.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
32 32/2016 14.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Błachuta
33 33/2016 14.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Błachuta
34 34/2016 15.07.2016

w sprawie zasad doręczania korespondencji w Urzędzie Gminy w Rewalu

Wioletta Brzezińska
35 35/2016 15.07.2016 w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rewal Joanna Błachuta
36 36/2016 19.07.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej korzystania z pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
37 37/2016 10.08.2016 w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do składu obwodowej komisji wyborczej Izabela Fiedukowicz-Pabin
38 38/2016 11.08.2016 w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek
39 39/2016 19.08.2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku -"Wyprawka szkolna", celem uzyskania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych Joanna Błachuta
40 40/2016 31.08.2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Pani Mareli Wawrzyniak Joanna Błachuta
41 41/2016 31.08.2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Pani Wandzie Szukała-Błachuta Joanna Błachuta
42 42/2016 13.09.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu. Joanna Błachuta
43 43/2016 13.09.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu. Joanna Błachuta
44 44/2016 22.09.2016 w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal Paweł Pławski
45 45/2016 30.09.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
46 46/2016 04.10.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji Wioletta Brzezińska
47 47/2016 21.10.2016 w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do składu obwodowej komisji wyborczej Izabela Fiedukowicz-Pabin
48 48/2016 31.10.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
49 49/2016 09.11.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Joanna Błachuta
50 50/2016 09.11.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Joanna Błachuta
51 51/2016 10.11.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Joanna Błachuta
52 52/2016 10.11.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Joanna Błachuta

53

53/2016 15.11.2016 w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu oraz dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Joanna Błachuta
54 54/2016 17.11.2016 w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Joanna Błachuta
55 55/2016 17.11.2016 w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Joanna Błachuta
56 56/2016 17.11.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
57 57/2016 22.11.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym na Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Rewal, zbieranie odpadów komunalnych z ulic i plaż oraz ich transport do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Tomasz Bartkowski
58 58/2016 22.11.2016 w sprawie zmiany składu członków Rady Sportu w Rewalu Agata Smoczyk
59 59/2016 25.11.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
60 60/2016 30.11.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
61 61/2016 06.12.2016 uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej Wioletta Brzezińska
62 62/2016 14.12.2016 w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Rewal i jej jednostkach budżetowych Ireneusz Jasiński
63 63/2016 23.12.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
64 64/2016 31.12.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 02-02-2016 15:14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 02-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 19-01-2017 07:57:49