Zaproszenie do składania ofert na kontrolerów opłaty parkingowej