Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Rewal

Zarządzenie Nr 38/2016
Wójta Gminy Rewal
z dnia 11 sierpnia 2016 roku

w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
w Urzędzie Gminy Rewal

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1446 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1020), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U z 2014 r. poz 778), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. z 2011 r. nr 93, poz. 545) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 oraz nr 27, poz. 140) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.         W Urzędzie Gminy Rewal - adres: ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal tworzy się Punkt Potwierdzający Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - zwanej dalej ePUAP.

2.         Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Gminy Rewal realizuje zadania w zakresie:

a)    potwierdzania profili zaufanych ePUAP,

b)    przedłużania ważności profili zaufanych ePUAP,

c)    unieważniania profili zaufanych ePUAP,

d)    wykorzystania profilu zaufanego.

 

§ 2.

W celu realizacji zadań wymienionych w § 1 ust. 2, wprowadza się w życie:

1)        „Procedurę zarządzania Profilami Zaufanymi ePUAP w Urzędzie Gminy Rewal”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2)        „Procedurę nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania Profili Zaufanych ePUAP w Urzędzie Gminy Rewal”, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1.         Do obsługi Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Rewal, poprzez wydanie im upoważnienia i zakresu obowiązków.

2.         Do pełnienia roli Administratora Lokalnego ePUAP wyznacza się Starszego Informatyka Urzędu Gminy Rewal.

§ 4.

Osobami odpowiedzialnymi za poprawną pracę Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Gminy Rewal są:

 

a)    indywidualnie pracownik wyznaczony w trybie § 3 ust. 1 - w zakresie przydzielonych zadań i udzielonych upoważnień,

b)    kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego - w zakresie kontroli
i nadzoru w zakresie prawidłowej realizacji zadań powierzonych pracownikom obsługującym Punkt Potwierdzania określonym w pkt. 1,

c)    Starszy Informatyk w zakresie obsługi systemu informatycznego i zarządzania kontem ePUAP Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Gminy Rewal.

§ 5.

1.         Za przygotowanie i organizację Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, pracy pracowników, szkolenia pracowników, oznakowanie i informację odpowiada kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego.

2.         Za prawidłowe wdrożenie elektronicznego systemu profili zaufanych, ochronę danych, elektroniczną obsługę Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany odpowiada Starszy Informatyk Urzędu Gminy Rewal, pełniący funkcję Administratora Lokalnego e-PUAP.

3.         Koordynację wdrożenia i funkcjonowania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane powierza się Sekretarzowi Gminy Rewal.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, natomiast zapisy dotyczące funkcjonowania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane z mocą obowiązującą od dnia wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na utworzenie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Gminy Rewal.

 

Wójt Gminy

 

 

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1.doc (DOC, 5.MB) 2016-08-11 13:20:59 499 razy
2 Załącznik nr 2.doc (DOC, 17KB) 2016-08-11 13:20:59 455 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-08-2016 12:45:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 11-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-08-2016 13:20:59