Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2014r.

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014
          (Dz.U.2004.130.1385)      
Lp. =
znak spr.
Nr decyzji
i data jej wydania
Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Data
wpływu  wniosku
Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew. + obręb geodezyjny)
Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, stwierdzenie
nieważności lub zmiana decyzji
Uwagi
1 3 4 5 6 7 8 9 10
51/13 1/2014
8.01.2014
Budowa, rozbudowa, zmiana sposobu
użytkowania na cele gastronomiczne, ekspozycyjne z funkcją mieszkalną jednorodzinną w zespole zabudowy Parku Wieloryba o charakterze rekreacyjnym.
Osoba fizyczna 19.09.2013 dz. 203/1, 203/2
Rewal
ul. Kamieńska 1C
Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym,
możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja: turystyczna, gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, handlowa o powierzchni sprzedazy do 400 m2, mozliwa zabudowa typu ekspozycji wystawowej, projektowana inwestycja w rejonie zurbanizowanym zlokalizowana od strony ul. Kamieńskiej i ul. Chabrowej, funkcja mieszkalna o powierzchni do 180 m2, możliwe ścieżki, kładki i dojścia, możliwa przebudowa oświetlenia na działkach  nr 203/1, 203/2.
   
 60/13 2/2014
8.01.2014
Budowa budynku gospodarczego Osoba fizyczna 28.10.2013 dz. 389
Rewal
ul. Łokietka 15
Pow.zab.do 19,99% oraz do 24m2 dla budynku gospodarczego;
zabudowa z możliwą kondyhgnacją w poddaszu uzytkowym (maks. 2 kondygn,.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa zabudowa na granicy działki 393.
   
 65/13 3/2014
13.01.2014
Budowa budynku z przeznaczeniem
na funkcję usługowo-mieszkalną
Osoba fizyczna 8.11.2013 dz. 460/12, 303/1,
329/1, 329/2
Rewal
ul. Klifowa 36
Pow.zab. do 24,55%; Zespół zabudowy (max.3kondygn.), możliwe
podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, rekreacyjna, wypoczynkowa, letniskowa, możliwa funkcja mieszkana bez powiększania istniejącej powierzchni użytkowej, inwestycja w rejonie południowym zespołu działek nr 460/12, 303/1, 329/2 i 329/1.
   
58/13 4/2014
15.01.2014
Budynek o funkcji mieszkalnej
jednorodzinnej.
Osoba fizyczna 24.10.2013 dz. 216, 244/15
Pogorzelica
ul. Plażowa
Pow.zab. do 24,16%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu
 użytkowym (max2kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, turystyczna i rekreacyjna, funkcja mieszkalna o powierzchni do 151,0m2.
   
4 wniosek wycofany
16.01.2014
Budowa budynku usług turystycznych z niezbędnymi przyłączami (wod.-kan., energ., i gaz.). Osoba fizyczna 13.01.2014 dz. 464/8
Pobierowo
ul. Majowa 2A
     
 64/13 5/2014
20.01.2014
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa
budynku z przeznaczeniem na funkcję rekreacyjno-wypoczynkową
Osoba fizyczna 7.11.2013 dz. 444
Rewal
ul. Mickiewicza 10
Pow. zab. 26,733 %; Zespół zabudowy (max3kond.nadziemne),
możliwe jednokondygnacyjne podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynjków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turysrtyczna, możliwa funkcja odnowy biologicznej i spa, bez stosowania urządzeń nagłaśniających, niecka basenu kąpielowego o pow. co najmniej 50m2, inwestycja w2 rejonie wschodnim działki 444
   
 56/13 6/2014
29.01.2014
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego Osoba fizyczna 17.10.2013 dz. 423/22, 423/23, 423/24
Rewal
ul. Piastowska
Pow.zab. do 23,28% a z basenem lub odnową biologiczną 28,28%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie 3komdygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.pt., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, powierzchnia mieszkalna ograniczona do jednego lokalu o powierzchnia do 140 m2, niecka basenu kąpielowego o powierzchni co najmniej 50m2, powierzchnia odnowy biologicznej co najmniej 100m2.    
 53/13 7/2014
4.02.2014
Budowa domków kempingowych
i domu mieszkalnego .
Osoba fizyczna 04.10.2013 dz. 83/38
83/39
Rewal
ul. Polna
Pow.zab. do 20,04%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu
 użytkowym (maksymalnie dwie kond.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, powierzchnia mieszkalna ograniczona do jednego lokalu o pow. do 140m2.
   
 52/13 8/2014
6.02.2014
Zabudowa turystyczna z mieszkaniem Osoba fizyczna 03.10.2013 dz. 629
Rewal
ul. Łokietka 10
Pow.zab. do. 26,3%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w
 poddaszu użytkowym (max3kondyg.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, powierzchnia mieszkalna ograniczona do jednego lokalu o powierzchni do 168m2.
   
 66/13 9/2014
7.02.2014
Nadbudowa i rozbudowa budynku wczasowego "Malwina" z przeznaczeniem na funkcję turystyczną Osoba prawna 21.11.2013 dz. 303
Rewal
 ul. Kościuszki 13
Pow.zab.do. 27,461%; zespół zabudowy (maks4kondygn.), możliwe
 jednokondygnacyjne podpiwniczenie, 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna.
   
 67/13 10/2014
7.02.2014
Budowa budynku usługowego. Osoba fizyczna 18.12.2013 dz. 49/8
Rewal
ul. Mickiewicza 8B
Pow.zab. do. 35,8%; zespół zabudowy (maks.2kondygn.), możliwe jednokondygnacyjne podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja handlowa o pow. do 400m2, możliwa funkcja turystyczna, możliwa funkcja gastronomiczna, bez stosowania urządzeń nagłaśniających.    
 64/11 11/2014
11.02.2014
Budowa domu jednorodzinnego wraz z garazem. Osoba prawna 31.08.2011 dz. 801/22
Niechorze
Pow.zab. do 17,64%; zabudowa z możliwa kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie 2kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 141,6 m2.    
 63/11 12/2014
12.02.2014
Budowa domu jednorodzinnego wraz z garazem. Osoba prawna 31.08.2011 dz. 801/21
Niechorze
Pow.zab. do 17,64%; zabudowa z możliwa kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie 2kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 141,6 m2.    
3 13/2014
25.02.2014
Budynek usługowy zakwaterowania turystycznego z lokalem mieszkalnym Osoba fizyczna 08.01.2014 dz. 414/1
Rewal
ul. Radosna 7
Pow.zab.do 19%; Zespół zabudowy (maks.dwie kondygnacje), możliwe jednokondygnacyjne podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, rekreacyjna, wypoczynkowa, letniskowa, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni 83,23 m2.    
2 14/2014
26.02.2014
Budowa budynku mieszkalnego
 jednorodzinnego
Osoba fizyczna 08.01.2014 dz. 353/11
Rewal
ul. Lipowa
Pow. zab. do 16,05%; Zespół zabudowy (maksymalnie 2kond.), możliwe jednokondygnacyjne podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, rekreacyjna. Wypoczynkowa, letniskowa, możliwa funkcja mieszkalna o pow. do 165,8 m2.    
57/13 15/2014
27.02.2014
Rozbudowa istniejącego zespołu budynków usługowych z infrastrukturą techniczną. Osoba fizyczna 23.10.2013 dz. 61/1
Rewal
ul. Warszawska
Pow.zab. do 36,989%, a dla zabudowy usługowej handlowej,
gastronomicznej do 42,42%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max2kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, możliwa funkcja handlowa o pow. do 400 m2, możliwa funkcja gastronomiczna, bez stosowania urządzeń nagłaśniających, miejsca postojowe na dz. 88/3 na terenie urządzonym o powierzchni mniejszej od 2000m2.
   
68/13 16/2014
27.02.2014
Budowa budynku pensjonatowego Osoba fizyczna 30.12.2013 dz. 244/24
Pogorzelica
ul. Plażowa 7
Pow.zab. do 42/59%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu
 użytkowym (max3kond.), możliwy zespół zabudowy, możliwy łącznik na dz. 306, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja handlowa o pow. do 400 m2, możliwa funkcja gastronomiczna, bez stosowania urządzeń nagłaśniających, możliwa zabudowa na granicy dz. 306.
   
1 17/2014
28.02.2014
Budowa wiaty przed wejściem do budynku stołówki Osoba fizyczna 07.01.2014 dz. 209
Pogorzelica
ul. Teligi
Pow. zab. 14,67%.Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, nie przewiduje się stosowania urzadzeń naglaśniających    
8 18/2014
21.03.2014
Nadbudowa, rozbudowa budynku o funkcji mieszanej: usługowej, handlowej, gastronomicznej, mieszkalnej jednorodzinnej, turystycznej. Osoba fizyczna 11.02.2014 dz. 19, 126/3
Rewal
ul. Szczecińska
Pow.zab. do 24,73% a z funkcją handlową do 34,5%; Zespół zabudowy (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, rekreacyjna, wypoczynkowa, letniskowa, możliwa funkcja handlowa o pow. do 400m2, powierzchnia funkcji mieszkalnej bez zmian.    
6 19/2014
01.04.2014
Zmiana sposobu użytkowania budynku
letniskowego na budynek mieszkalny jednorodzinny
Osoba fizyczna 10.02.2014 dz. 295
Trzęsacz
ul. Łąkowa 48A
Pow. zab. do 18,91%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max2kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu mieszkalnego.    
32/2013 20/2014
8.04.2014
Zabudowa usługowa w postaci budowy domków o funkcji letniskowej. Osoba fizyczna 12.07.2013 dz. 431/6
Rewal
ul. Łokietka
Pow.zab.do 23,29%; Zabudowa z możliwą kondygnacją
w poddaszu użytkowym (max. dwiekondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.
   
14 21/2014
8.04.2014
Nadbudowa budynku z przeznaczeniem na funkcje łączoną: mieszkalną jednorodzinną i usługową turystyczną  Osoba fizyczna 28.02.2014 dz. 288
Rewal
ul. Nowy Świat 24
Pow.zab. do 30,82% powierzchni terenu; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max4kond.), możliwy zespól zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, powierzchnia mieszkalna bez zmian.    
5 22/2014
9.04.2014
Rozbudowa budynku z przeznaczeniem na basen kryty z pokojami turystycznymi Osoba fizyczna 07.02.2014 dz. 201/16, 151/4 Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym, (max3kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, turystyczna i rekreacyjna.    
7 23/2014
22.04.2014
Zabudowa usługowa z postaci budowy pawilonu sprzedaży ulicznej - lodziarni Osoba fizyczna 10.02.2014 dz. 252/1
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego
Pow.zab.do 20,78%; Zabudowa z możliwą kondygmnacją w poddaszu uzytkowym (max2kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, nie przewiduje się stosowania urządzeń nagłaśniających, funkcja handlowa o powierzchni do 400 m2, zabudowa od strony ul. Wojska Polskiego, możliwa zabudowa na granicy działki nr 251/4.    
10 Odmowa
22.04.2014
Budowa budynku rekreacyjnego z funkcją mieszkalną  Osoba fizyczna 24.02.2014 dz. 9
Rewal
  Żądanie strony w zakresie
wsk.zabudowy, nachylenia połaci dachowych, nieprzekraczalnej linii zabudowy, górna krawędz elewacji frontowej oraz funkcji rekreacyjnej z funkcją mieszkalną nie jest możliwe
 
11 Odmowa
22.04.2014
Budowa budynku rekreacyjnego z funkcją mieszkalną  Osoba fizyczna 24.02.2014 dz. 10
Rewal
  Żądanie strony w zakresie
wsk.zabudowy, nachylenia połaci dachowych, nieprzekraczalnej linii zabudowy, górna krawędz elewacji frontowej oraz funkcji rekreacyjnej z funkcją mieszkalną nie jest możliwe
 
9 24/2014
5.05.2014
Zabudowa usługowa w postaci budowy domków o funkcji letniskowej. Osoba fizyczna 13.02.2014 dz. 732/1
Rewal
ul. Leśna
Pow.zab. do 7,23%; Zabudowa z możliwą  kondygnacją w poddaszu użytkowym (maks.2kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.     
17 25/2014
09.05.2014
Budowa wjazdu na działkę na 344/1 Osoba fizyczna 26.03.2014 dz. 136/12
Rewal
ul. Warszawska
Pow. zab. do 29,54%; Zabudowa z możliwą kondtygnacją w poddaszu użytkowym (max2kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. dla projektowanej inwestycji funkcja bez zmian.    
13 26/2014
9.05.2014
Budowa budynków letniskowych drewnianych oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego Osoba fizyczna 28.02.2014 dz. 433/20
Rewal
ul. Topolowa 1
Pow.zab.do 15%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maks. Dwie kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, powierzchnia funkcji mieszkalnej do 160 m2.    
15 Odmowa
20.05.2014, Zawieszenie 12.12.2014
Budowa domków drewnianych Osoba fizyczna 11.03.2014 dz. 43/23
Rewal 2
     
21 bez rozpatrzenia
21.05.2014
Domek campingowy  Osoba fizyczna 17.04.2014 dz. 63/19
Pogorzelica
ul. Wrzosowa 1/1
  Nie przedłożono
brakujących załączników.
 
43/2011 27/2014
28.05.2014
Zabudowa usługowa w postaci budowy budynków turystycznych Osoba fizyczna 5.07.2011 dz. 228/2
Rewal
ul. Kasztanowa
Pow.zab. do 2,34%; zabudowa wolnostojąca maks.jedna kondygnacja), możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
12 28/2014
2.06.2014
Budowa budynku usługowego o funkcji turystycznej   Osoba fizyczna 28.02.2014 dz. 393/7
Rewal
ul. Sikorskiego 4
Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max. trzy kondygnacje nadziemna), możliwy zespół zbudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, turystyczna, rekreacyjna, możliwa funkcja gastrionomiczna bez stosowahnia urządzeń nagłaśniających, możliwa funkcja handlowa o powierzchni użytkowej do 120 m2, możliwa rozbiórka istniejącego budynku na dz. 393/7, możliwa zabudowa na granicy działek nr 392, 393/8 i 555.    
18 29/2014
3.06.2014
Zabudowa usługowa w postaci budowy budynku usługowo-mieszkalnego. Osoba fizyczna 11.04.2014 dz. 217, 244/17
Pogorzelica
ul. Plażowa
Pow.zab.do 44,77%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu uzytkowym (max3 kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, jeden lokal mieszkalny o pow. do 151m2, możliwa funkcja turystyczna, gastronomiczna, nie przewiduje sie stosowania urządzeń nagłaśniających, funkcja handlowa o pow. do 400m2, zabudowa od stony ul. Wojska Polskiego, mozliwa zabudowa na granicy zdz. 218/1 o szerokości i wysokościach nie większej od szerokości i wysokości górnej krawędzi elewacji frontowy i wysokości kalenicy budynku istniejącego na tj działce.    
19 30/2014
13.06.2014
Dom jednorodzinny - bliźniak. Osoba fizyczna 14.04.2014 dz. 6/10
trzęsacz
Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 2kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliw funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, powierzchnia funkcji mieszkalnej 160 m2.    
24 31/2014
16.06.2014
Zmiana sposobu użytkowania budynku turystycznego z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej Osoba fizyczna 25.04.2014 dz. 208
Pogorzelica
ul. Leśników 1
Pow.zab.do 17,52%; Zabudowa z możliwą jkondygnacją w poddaszu użytkowym (max3kondygnacje), możliwa rozbudowa, możliwa nadbudowa budynków parterowych i dwukondygnacyjnych, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna.    
27 32/2014
1.07.2014
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami o przeznaczeniu turystycznym Osoba fizyczna 16.05.2014 dz. 305
Rewal
ul. Kościuszki
Pow.zab.do 26,52%; Zabudowa z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym (max2kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.pt., funkcja mieszkalna bez zmian, możliwa funkcja turystyczna, letniskowa, rekreacyjna, wypoczynkowa.    
23 33/2014
10.07.2014
Zabudowa turystyczna z podziałem
nieruchomości
Osoba fizyczna 23.04.2014 dz. 719
Rewal
ul. Szczecińska
Pow. zab. do 28,11%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maks.3kondygn.), możliwa rozbudowa, możliwa nadbudowa budynków parterowych i dwukondygnacjynych, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna.    
20 34/2014
15.07.2014
Zabudowa usługowa w postaci budowy
 domków turystycznych 
Osoba fizyczna 15.04.2014 dz. 30
Pogorzelica
ul. Teligi 10
Pow.zab.do 14,67%; Zabudowa z możliwa kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokośc 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, nie przewiduje się stosowania urządzeń nagłaśniających.    
26 35/2014
18.08.2014
Zabudowa usługowa z podziałem
nieruchomości na dz. 363
Osoba prawna 7.05.2014 dz. 363
Rewal
ul. Klifowa
 Pow. zab. do 28,18 % zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy  kondygnacje z możliwością podniesienia gabarytów zabudowy dla każdego budynku nie wyżej niż do 12,50 m n.p.t. do 10,34 % powierzchni zabudowy w miejscach eksponowanych widokowo lub ekspozycyjnie), możliwy zespół zabudowy, niecka basenu kąpielowego co najmniej 100 m², możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, dla realizacji garaży podziemnych lub  basenu kąpielowego możliwe podpiwniczenie poza obrysem ścian zewnętrznych nadziemia lecz nie bliżej niż 4,00 m do granic działki, wysokość  0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. mierzona od istniejącego poziomu terenu o największej rzędnej, dla budynków zlokalizowanych od strony ul. Klifowej wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t mierzona prostopadle dla każdego budynku od istniejącego poziomu ul. Klifowej,  możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, funkcja handlowa o powierzchni do 400 m², bez stosowania urządzeń nagłaśniających,      
16 36/2014
20.08.2014
Przebudowa i rozbudowa budynku pensjonatu "Stachowiak Family" wraz z zagospodarowaniam terenu i miejscami parkingowymi. Osoba fizyczna 11.03.2014 dz. 520/4, 126/2, 511/2, 518/5, 518/2, 1/1
Rewal 
ul. Szczecińska 7
Pow.zab. 25,26% lub 34,5%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max3kondygn.), możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków bez zmian do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, mieszkalna o powierzchni użytkowej do 105,76m2.    
30 37/2014
1.09.2014
Zmiana sposobu użytkowania garażu na cele mieszkalne jednorodzinne Osoba fizyczna 16.07.2014 dz. 89/12
Pustkowo
ul. Spacerowa 1A
Pow.zab. Do 31,13%. Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków bez zmian do 0,30 m n.pt., możliwa funkcja turystyczna,  możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 105, 76 m2.    
29 38/2014
5.09.2014
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogami wewnętrznymi, infrastrukturą Osoba prawna 20.06.2014 dz. 20/1
Pogorzelica
ul. wojska Polskiego 
Pow. zab. nie dotyczy; rodzaj zabudowy - nie dotyczy miejsc postojowych    
31 39/2014
12.09.2014
zmiana sposobu uzytkowania budynku turystycznego na dom rencisty Osoba fizyczna 18.07.2014 dz. 386
Rewal
ul. Piastowska 
Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków bez zmian do 0,30 m n.pt., możliwa funkcja turystyczna, możliwa funkcja opieki społecznej, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 64,0 m2.    
28 40/2014
15.09.2014
Infrastruktura techniczna w postaci budowy instalacji fotowoltaicznej Osoba prawna 02.06.2014 dz. 355
Niechorze
Pow. zabudowy - kontenery, stelaże, słupu o powierzchni do 174m2, odległość pomiędzy ciągami paneli co najmniej 7,00 m; Zabudowa parterowa (maksymalnie jedna kondygnacja) o wysokości do 3,20 m, możliwe maszty oświetleniowe o wysokości do 9,00 m.    
37 41/2014
16.09.2014
Domki rekreacyjne Osoba fizyczna 8.08.2014 dz. 128/4, 128/14
Trzęsacz
ul. Promienna
Pow. zab. do 19,29%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
34 42/2014
16.10.2014
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami  Osoba fizyczna 25.07.2014 dz. 600/1
Rewal
ul. Kasztanowa
Pow. zab. do 4,33; zabudowa wolnostojąca (max.dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, istniejącą zabudowę na dz. 600/1przeznacza się do rozbiórki.    
40 43/2014
21.10.2014
Budowa domków letniskowych wraz z podziałem dz. 10/2 Osoba fizyczna 19.08.2014 dz. 10/2
Pogorzelica
ul. Słoneczna 6
Pow. zab. do 16,61%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, funkcja mieszkalna bez zmian, możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, turystyczna i rekreacyjna, funkcja handlowa oo powierzchni do 400 m2, bez stosowania urządzeń nagłasniajacych    
41 44/2014
23.10.2014
Przebudowa/rozbudowa budynku, budowa basenu kąpielowego Osoba fizyczna 20.08.2014 dz. 40/2
Pustkowo
ul. Nadmorska 8
Pow.zab. do 20,84%a z basenem 25,8%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maks.2kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna    
50 45/2014 Budowa budynku usługowego branży turystycznej z lokalem mieszkalnym i budynku gospodarczo garażowego Osoba fizyczna 10.09.2014 dz. 377
Rewal
ul. Nowy  Swiat 27
Pow.zab. 27,88%; Zabudowa z możliwą kondy6gnacją w poddaszu użytkowym (maks. 4kondygn.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,10 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, możliwa funkcja mieszkalna o pow.do 84,0 m2, nie przewiduje się zabudowy w odległości 1,50 m od strony  dz. 503, możliwa zabudowa łączona w obrysie istniejących ścian, z istniejących zabudową na działce nr 378 w Rewalu.    
45 46/2014
31.10.2014
Budowa budynku letniskowego zakwaterowania turystycznego  Osoba fizyczna 31.10.2014 dz. 209
Pogorzelica
ul. Sołdka
Pow.zzab. do 14,67%; zabudowa z możluiwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespól zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków d 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, nie przewiduje się stosowania urządzeń nagłaśniajacych.    
22 odmowa
17.06.2014
Budowa domu jednorodzinnego wraz z garazem wbudowanym lub przybudowanym. Osoba fizyczna 18.04.2014 dz. 801/20
Niechorze
     
25 51/2014
4.12.2014
Budynek mieszkalny jednorodzinny z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi Osoba fizyczna 30.04.2014 dz. 228/3
Rewal
ul. Kasztanowa
Pow.zab. do 4,33%; zabudowa wolnostojąca maks.dwie kondygnacja), możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
32 odmowa
16.10.2014
Budynek letniskowy  Osoba fizyczna 22.07.2014 dz. 9/81
Trzęsacz
     
33 odmowa
16.10.2014
Budynek gospodarczy Osoba fizyczna 23.07.2014 dz. 2/90
Trzęsacz
     
35 zawieszenie
28.11.2014 decyzja 47/2015 z 16.09.2015 r.
Budowa budynku o funkcji rekreacyjnej z lokalem mieszkalnym Osoba fizyczna 04.08.2014 dz. 43/23
Rewal
Pow. zab. Do. 25,9%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. , możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, możliwa funkcja mieszkalna w postaci jednego lokalu o powierzchni do 37,61 m2    
36 49/2014
17.11.2014
Rozbiórka pawilonów zakwaterowania
turystycznego i budowa budynku zakwaterowania turystycznego z usługami w parterze 
Osoba fizyczna 4.08.2014 dz. 342/3, 343/4
Rewal 1
Pow.zab. do 28,07%; zabudowa wolnostojąca (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków d 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, możliwa funkcja gastronomiczna, możliwa funkcja handlowa o powierzchni do 400 m2    
38 57/2014
17.12.2014
Budowa domków rekreacji indywidualnej oraz budynku basenowego dwukondygnacyjnego Osoba fizyczna 18.08.2014 dz. 302/3
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego 19C
Pow.zab. do 17,6%; z basenem do 23,05 %, zespół zabudowy (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków d 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, niecka basenu co najmniej 50 m2,    
39 wniosek wycofny 24.01.2018 r. Bar gastronomiczny Osoba fizyczna 19.08.2014 dz. 57/22
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego
     
42 48/2014
17.11.2014
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Osoba fizyczna 26.08.2014 dz. 83/20
Rewal 1
ul. Polna
Pow.zab. do 16,76%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespól zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków d 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna    
43 47/2014
14.11.2014
Budowa domków drewnianych o funkcji letniskowej  Osoba fizyczna 28.09.2014 dz. 136/3, 540
Rewal
ul. Warszawska
Pow.zab. do 26,0%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespól zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków d 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, istniejąca zabudowa kampingowa do rozbiórki    
44 4/2015 z dnia 15.01.2015 r. Domki letniskowe Osoba prawna 29.08.2014 dz. 433/6
Rewal
ul. Akacjowa
Pow.zab. do 16,48%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespól zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków d 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, istniejąca zabudowa kampingowa do rozbiórki    
46 52/2014
9.12.2014
Budowa domków letniskowych  Osoba fizyczna 4.09.2014 dz. 218
Rewal
ul. Kasztanowa
Pow.zab. do 3,94%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespól zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków d 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa,     
47 26/2015 z 27.05.2015 r. Budynek letniskowy Osoba fizyczna 4.09.2014 dz. 228/5
Rewal 
Pow. zab. Do 4,33% Zabudowa  wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje),  możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
48 53/2014
12.12.2014
Budowa budynku usługowo-handlowego parterowego z poddaszem użytkowym Osoba fizyczna 5.09.2014 dz. 420/34, 420/23
Rewal
ul. Klifowa
Pow.zab. do 26,15%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje),możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków d 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa, handlowa do 400 m2, gastronomiczna     
49 zawieszenie Rozbudowa kompleksu "Natura Resort" Osoba prawna 8.09.2014 dz.288/1, 288/2, 51/12
Pogorzelica
ul. Wrzosowa 4
     
51 odmowa
12.12.2014
Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych Osoba fizyczna 22.09.2014 dz. 17
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego
     
52 50/2014
03.12.2014
Wykonanie sieci wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego "Pałac Trzęsacz" oraz sieci przesyłowej ścieków basenowych Osoba prawna 23.09.2014  dz. 182/10,44,158
Trzęsacz ul. Pałacowa
Infrastruktura techniczna podziemna do 1146 m2    
53 55/2014
12.12.2014
Rozbiórka istniejącego i budowa domku letniskowego Osoba fizyczna 26.09.2014 r. dz. 280/1
Pogorzelica
ul. Leśna
Pow.zab. do 17,56%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje),możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków d 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa,      
54 54/2014
12.12.2014
Zmiana sposobu użytkowania części
usługowej budynku na część mieszkalną o pow. do 130 m2 w budynku mieszkalno-usługowym
Osoba fizyczna 30.09.2014 dz. 420/35
Rewal
ul. Klifowa 8
Pow.zab. do 26,15%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje),możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków d 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa, handlowa do 400 m2, gastronomiczna     
55 56/2014
12.12.2014
Nadbudowa, rozbudowa budynku
mieszkalnego
Osoba fizyczna 07.10.2014 dz. 46
Pustkowo
ul. Słoneczna 5
Pow.zab. do 21,02%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje),możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków d 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa, mieszkalna do 180 m2    
56 15/2015 24.04.2015 r. Budowa domków letniskowych  Osoba fizyczna 9.10.2014 dz. 14/25
Rewal
ul. 
Pow. zab. 21,19%; zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewznętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja zagrodowa bez zmian, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna    
57 6/2015 z dnia 15.01.2015 r Zmiana sposobu użytkowania na cele
mieszkalne
Osoba fizyczna 10.10.2014 dz. 148/4
Niechorze
ul. Łąkowa 21
Pow. zab. do 9/91%, zabudowa  z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje) możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokosć 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. , możliwa funkcja możliwa funkcja  turystyczna, mieszkalna w postaci jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej do 82,5 m2    
58 Odmowa z dnia 22.12.2015 r. Domki rekreacyjne Osoba fizyczna 10.10.2014 dz. 28/1, 28/2, 28/18
Pogorzelica
ul. Teligi
     
59 13/2015 31.03.2015 r. Budowa budynku mieszkalnego z
lokalem usługowym
Osoba fizyczna 15.10.2014 dz. 304/5
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego 34a
Pow. zab. do 45,78%, zabudowa  z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje) dla dachów typu płaskiego możliwe dominanty architektoniczne na 10% powierzchni zabudowy o wysokośc do 3,00 m możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokosć 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. , możliwa funkcja mieszkalna o pow. do 132,5 m2, możliwa funkcja  turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa, mozliwa funkcja handlowa o powierzchni do 400 m2, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
60 5/2015 15.01.2015 r. Budowa budynku usługowego
(handlowo-gastronomicznego) z częścią mieszkalną na poddaszu użytkowym
Osoba fizyczna 17.10.2014 dz. 359/5
Rewal
ul. Radosna 1A
Pow. zab. 23,8%, zabudowa wolnostojąca 9maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej do 130 m 2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, możliwa funkcja gastronomiczna, możliwa funkcja handlowa o powierzchni użytkowej do 400 m 2, bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
61 45/2015 08.09.2015r. Altana gastronomiczno-wypoczynkowa Osoba fizyczna 23.10.2014 dz. 126/2
Rewal
ul. Szczecińska 7
Pow. zab. do 23,89%zespól zabudowy z funkcją gastronomiczną na działce 520/4 (maksymalnie jedna kondygnacja), możliwe podpiniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Lub istniejąca, możliwa zabudowa na granicy działki nr 520/4, zabudowa w odległości ponad 4,00 m od strony ziałek 126/3 i 19 w Rewalu    
62 2/2015 14.02.2015 r. Domki letniskowe Osoba fizyczna 24.10.2014 dz. 252/1
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego
Pow. zab. 20,78%, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Lub istniejąca, możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, turystyczna i rekreacyjna    
63 21/2015 z 6.05.2015 r. Budynki mieszkalne jednorodzinne Osoba fizyczna 24.10.2014 dz. 150/1,4/45
Trzęsacz
ul. Łąkowa
Pow. zab. Do 14.64% Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy  zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
64 1/2015 z 14.01.2015 r. Budynek handlowo-usługowy Osoba fizyczna 30.10.2014 dz. 251/4,252/1
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego
Pow. zab. do 20,78%, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, turystyczna i rekreacyjna, funkcja handlowa o pow. 400 m2, nie przewiduje się stosowania urządzeń nagłaśniających    
65 11/2015 z 12.03.2015 r. Domki rekreacji indywidualnej Osoba fizyczna 5.11.2014 dz. 128/10
Trzęsacz
ul. Pogodna
Pow. zab. do 19,29% , zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe popiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna    
66 8/2015 z 27.01.2015 r. Budynek mieszkalny jednorodzinny Osoba fizyczna 7.11.2014 dz. 433/8
Rewal
ul. Modrzewiowa
Pow. zab. Do 14,10%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja mieszkalna o powierzchni do 214,6 m 2, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
67 17/2015 z 29.04.2015 r. Rozbudowa i przebudowa OW Sandra  Osoba prawna 17.11.2014 dz. 11/2,12,13
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego
Pow. zab. Do 24,787 % wraz z zabudową na tych działkach. Zespół istniejącej zabudowy, zabudowa projektowana o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych, możliwa dominanta w postaci nadbudowy wieży komunikacji zjeżdżalni, możliwe podpiwniczenie w obrysie terenów zainwestowanych, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, turystyczna i rekreacyjna, możliwa funkcja gastronomiczna, bez stosowania urządzeń nagłaśniających, niecka basenu kąpielowego o powierzchni co najmniej 50 m2.    
68 7/2015 z 15.01.2015 r Nadbudowa budynku mieszkalnego Osoba fizyczna 20.11.2014 dz. 333
Rewal
ul. Rybacka
Pow. zab. Do 35,32 % zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,10 m n.p.t. , możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa, mieszkalna o powierzchni bez zmian    
69 10/2015 27.02.2015 r. Zabudowa letniskowo-wypoczynkowa Osoba fizyczna 24.11.2014 dz. 79/5, 79/9
Rewal
ul. Dworcowa
Pow.zab. do 21,02 % a z basenem kąpielowym do 26,21 %; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,10 m n.p.t. , możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa, mieszkalna , gastronomiczna     
70 9/2015 z 27.02.2015 r. Rozbudowa budynku pensjonatowego Osoba fizyczna 26.11.2014 dz. 447
Rewal
ul. Szczecińska
Pow zab. Do  24,92 a z basenem do 34,09 %, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniającyhc, funkcja mieszkalna o powierzchni bez zmian, niecka basenu kąpielowego o powierzchni co najmniej 50 m2.    
71 27/2015 z 27.05.2015 r. Budowa budynku pensjonatowego Osoba fizyczna 4.12.2014 dz. 422/25
Rewal
ul. Krzywoustego
Pow.zab. do 24,48 % a z basenem kąpielowym do 29,48 %; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,10 m n.p.t. , możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa, mieszkalna ,  możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, niecka basenu kąpielowego o powierzchni co najmniej 50 m2     
72 24/2015 z 15.05.2015 r. Budowa budynku turystycznego Osoba fizyczna 8.12.2014 dz. 228/6
Rewal
ul. Kasztanowa
Pow. zab. Do 4,33 % zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje) możliwe podpiwniczenie  obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
73 14/2015 z 02.04.2015 r. Rozbudowa, przebudowa budynku
na cele rekreacyjno-sportowe
Osoba prawna 9.12.2014 dz. 52/8
Pogorzelica
ul. W.Polskiego
Pow. zab. Do 11,97 %,  Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie  trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., nie przewiduje się stosowania urządzeń nagłaśniających    
74 decyzja nr 25 z dnia 22.05.2015 r. Rozbudowa, przebudowa budynku
na cele hotelowe i spa
Osoba prawna 12.12.2014 dz. 69/1
Pogorzelica
ul. Leśna
powierzchnia zabudowy do 17,1 % , a zbasenem kąpielowym do 22,1 %. Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu uzytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja rekreacyjna, letniskowa, wypoczynkowa, zakwaterowania turystycznego, baseny kapielowe o powierzchni lustra wody co najmniej 36 m2, powierzchnia usług odnowy biologicznej co najmniej 150 m2, powierzchnia sali konferencyjnej co najmniej 45 m2    
75 12/2015 27.03.2015 r. Obiekt handlowy Osoba fizyczna 16.12.2014 r, dz. 267
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego
Pow. zab. Do 11, 66%. Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnetrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja handlowa o pow. do 400 m2, nie przewiduje sięstosowania urządzeń nagłaśniających, zabudowa o powierzchni zabudowy do 100 m2.    
76 16/2015 27.04.2015 r. Budowa domków kampingowych Osoba fizyczna 19.12.2014 r, dz. 51/25
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego
Pow. zab. Do 11, 66%. Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., funkcja turystyczna, nie przewiduje się stosowania urządzeń nagłaśniających    
77 19/2015 z 6.05.2015 r.  Budowa sanitariatów z recepcją Osoba fizyczna 30.12.2014 r, dz. 267
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego
Pow. zab. Do 11,66%. Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, nie przewiduje się stosowania urządzeń nagłaśniających    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 28-10-2016 10:10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Wałęga 28-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Wałęga 26-01-2018 13:45:20