Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2016r.


 

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 (Dz.U.2004.130.1385)
Lp. =
znak spr.
Nr decyzji
i data jej wydania

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy
Data
wpływu  wniosku
Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew. + obręb geodezyjny)
Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, stwierdzenie
nieważności lub zmiana decyzji
Uwagi
1 3 4 5 6 7 8 9 10
1

Odmowa

31.03.2017

Budowa budynku mieszkalnego oraz domki letniskowe osoba fizyczna 05.01.2016 dz. 729/2 i 729/3
Rewal ul. Makowa

W przedmiotowej sprawie trzy warunki nie są spełnione:

1. w obszarze analizowanym brak jest co najmniej jednej działki dostępnej z tej samej drogi publicznej, zabudowanej w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu ...);

2. Uzbrojenie terenu jest niewystarczające dla zamierzenia budowlanego.brakjest jakichkolwiek dokumentów w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną (art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy o planowani...);

3. teren wymaga uzyskania zgody na zminę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

   
2 13/2016  28.04.2016  Przebudowa, rozbudowa obiektu handlowego POLOMARKET na dz. 524, 528, 14/10 i budowa pawilonu handlowego na działce 14/10 osoba prawna 07.01.2016 524, 528, 14/10
Rewal 1 ul. Kamieńska
zabudowa z możliwa kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalie dwie kondygnacje), możliwy zespól zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość kalenicy do 9,50 m n.p.t., wysokość 0,00 budynków do 0,30 m np..t. Możliwe etapowanie inwestycji: I etap-rozbudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego o łącznej powierzchni sprzedaży do 800 m2, II etap-budynek handlowy o powierzchni do 240 m2 o powierzchni sprzedaży do 200 m2.    
3

bez rozpoznania

9.09.2016

Budowa domu mieszkalnego osoba fizyczna 08.01.2015 46/9
Rewal 2
    nie przedłożona brakujących dokumentów
4

bez rozpoznania

25.02.2016

Budowa domu jednorodzinnego oraz budowa 6 domków rekreacji indywidualnej osoba fizyczna 19.01.2016 185
Pogorzelica
    nie przedłożono brakujących dokumentów
5 odmowa
21.03.2016 
Budowa budynku mieszkalnego oraz budowa 6 domków rekreacji indywidualnej  osoba fizyczna 19.01.2016 184
Pogorzelica
     
6 12/2016  21.04.2016  Nadbudowa budynku gastronomicznego z rozbudową, przebudową budynku pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje mieszkalną osoba fizyczna 20.01.2016 340/1
Rewal  1
pow.zab. 36,77%. Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygncje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu o powierzchni do 180 m², możliwa funkcja turystyczna, gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
7 odmowa 4.05.2016 Budowa budynku rekreacyjnego osoba fizyczna 26.01.2016 455/29
Rewal 2
     
8  9/2016 21.03.2016 r. Budowa domku letniskowego z garażem osoba prawna 27.01.2016 działka 420 
Rewal 2
pow. zab. 20,79%. Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna bez zmian, możliwa zabudowa w odległości mniejszej od 3,00 m od strony działki nr 434    
9 11/2016 21.04.2016 r. Budowa budynku rekreacyjnego osoba fizyczna 28.01.2016 działka 13/2 
Rewal 1
pow. zab. 5,99 %. Zabudowa wolnostojaca (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna    
10 odmowa
21.04.2016 r. 
Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 4 budynków letniskowych osoba fizyczna 11.02.2016 188, 189, 190 Pogorzelica      
11  10/2016 29.03.2016 Zmiana sposobu budynku użytkowania na cele mieszkalne  osoba fizyczna 19.02.2016 dz. 369
Rewal 1
pow. zab. Do 27,85%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnetrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu o powierzchni do 156,9 m²    
12 18/2016  20.05.2016 r. Budowa domków letniskowych osoba fizyczna 23.02.2016 dz. 96/2
 Pustkowo
pow. zab. 19,65%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna    
13 14/2016 28.04.2016 r. Basen gospodarczy osoba fizyczna 26.02.2016 dz 10/94
Trzęsacz
pow. zab. 4,39%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie jedna kondygnacja), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja gospodarcza    
14 17/2016 9.05.2016 Nadbudowa budynku gospodarczego osoba fizyczna 26.02.2016 dz. 34
Pustkowo
pow. zab. 21,82%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna bez zmian    
15 19/2016 20.05.2016 Zadaszenie wiata osoba fizyczna 1.03.2016  212 i 244/6 
Pogorzelica
pow. zab. 35,92%, zabudowa jednokondygnacyjna, wysokość 0,00 budynków bez zmian.     
16 20/2016 20.05.2015 Zadaszenie wiata osoba fizyczna 1.03.2016 285 i 244/1
Pogorzelica
pow. zab. 42,0%, zabudowa jednokondygnacyjna, wysokość 0,00 budynków bez zmian.     
17 22/2016 20.05.2016 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowo-mieszkalnego  osoba fizyczna 08.03.2016 475/1, 476, 527/1, 527/2 Rewal 1 pow. zab. 27/16%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, gastronomiczna    
18 15/2016 9.05.2016 Budowa domku letniskowego osoba fizyczna 10.03.2015 353/24
Rewal 2 ul. Lipowa
pow. zab. 25,02%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
19  21/2016 20.05.2016 Budowa 6-ciu letniskowych domków rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  osoba fizyczna 09.03.2016 79/2
ul. Spacerowa, Pustkowo
pow. zab. 20,74%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
20 16/2016 9.05.2016  Budowa szamba osoba fizyczna 16.03.2016
43/46
Rewal 2
Urządzenie infrastruktury technicznej    
21 25/2016 20.06.2016 Budowa budynków letniskowych rekreacji indywidualnej oraz budynku wielofunkcyjnego z mieszkaniem osoba fizyczna 22.03.2016 440/6, 440/7, 440/8
Rewal 2
pow. zab. 19,17%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie i trzy kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni do 160 m2    
22 29/2016 09.08.2016 Modernizacja istniejących budynkow letniskowych, przebudowa i nadbudowa budynku stołówki i usług turystycznych, budowa otwartego basenu z zapleczem technicznym, budowa budynku sportowo-rekreacyjnego z zapleczem SP (sauna, gabinet masażysty), budowa budynków usług turystycznych. osoba prawna 29.03.2016 209
Pogorzelica  ul. Sołdka
pow. zab. 25,51%, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym(maksymalnie cztery kondygnacje), możliwe pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w podpiwniczeniu, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja gospodarcza uzupelniająca funkcję główną turystyczną    
23 35/2016 26.08.2016  Budynek rekreacyjny z funkcja mieszkalną osoba fizyczna 29.03.2016 dz. 9 
Rewal 1
pow. zab.8,64%. Zabudowa wolnostojąca(maksymalnie dwie kondygnacje), podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
24 36/2016 26.08.2016  Budynek rekreacyjny z funkcja mieszkalną osoba fizyczna 29.03.2016 dz. 10
Rewal 1
pow. zab.8,64%. Zabudowa wolnostojąca(maksymalnie dwie kondygnacje), podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
25 bez rozpoznania
9.09.2016
  osoba fizyczna 31.03.2016 9/32 i 9/33
Trzęsacz
    nie uzupełniono wniosku na wezwanie
26 bez rozpoznania
9.09.2016
  osoba fizyczna 31.03.2016 9/44 i 9/52
Trzęsacz
    nie uzupełniono wniosku na wezwanie
27 bez rozpoznania
8.09.2016
  osoba fizyczna 31.03.2016 9/24, 9/61 i 9/98 Trzęsacz     nie uzupełniono wniosku na wezwanie
28 bez rozpoznania
8.09.2016
  osoba fizyczna 31.03.2016 9/56
Trzęsacz
    nie
uzupełniono wniosku na wezwanie
29 bez rozpoznania
8.09.2016
  osoba fizyczna 31.03.2016 9/47 i 9/55
Trzęsacz
    nie uzupełnino wniosku na wezwanie
30 bez rozpoznania
24.05.2016
Budowa domków letniskowych, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (po 1 szt. na każdej z czterech działek) osoba fizyczna 04.04.2016

442/5, 441/5,

41/6, 441/7

Rewal 2

     
31 23/2016 2.06.2016  Budowa budynku usługowego z lokalem ieszkalnym w Rewalu przy ul. Mickiewicza 4-6 osoba prawna 05.04.2016 640,642,642,643,645,648 Rewal 1 pow. zab. 31,62%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie cztery kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, możliwa funcja mieszkalna o powierzcni do 170 m2, możliwy podział na działki o powierzchni minimum 807/9 m2    
32  24/2016 20.05.2016 Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z basenem kąpielowym osoba fizyczna 06.04.2016 741
Rewal
pow. zab. 19,41%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna. Funcka mieszkalna o powierzchni do 125,1 m2    
33  27/2016 20.07.2016  Domki letniskowe osoba fizyczna 12.04.2016 dz. 53/25
Pogorzelica
pow. zab. 16,61%, zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna    
34 30/2016 10.08.2016 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie tymczasowego zamieszkania   osoba fizyczna 15.04.2016 dz. 341
Rewal 1
pow. zab. 35,07%. Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje) możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.    
35 31/2016 10.08.2016  Zadaszenie parterowe osoba fizyczna 15.04.2016 dz. 219
Pogorzelica
Pow. zab. 57,63%. Zabudowa jednokondygnacyjna od strony działki nr 228, wysokość 0,00 budynków bez zmian    
36 42/2016
3.10.2016
Zabudowa usługowa w postaci budowy budynku letniskowego osoba fizyczna 16.04.2016 Dz. 9/117
Trzęsacz
Pow. zab. do 4,33%; zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie, wysokość0,00 budynków do 0,30 mn.p.t,możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa,letniskowa, rekreacyjna.    
37  34/2016 24.08.2016 Budynek mieszkalno-usługowy  osoba fizyczna 20.04.2016 31
Pustkowo
pow. zab. 31,47%. Zabudowa wolnostojąca (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwe dominanty architektoniczne o wysokości do 12,0 m n.p.t. Na powierzchni do 15% powierzchni zabudowy dla pomieszczeń technicznych i pomocniczych, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, możliwa funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do 400 m², możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu o powierzchni do 160 m², basen kąpielowy o powierzchni niecki co najmniej 50 m²    
38 28/2016 08.08.2016 Robudowa budynku mieszkalnego o zabudowę tarasu na pokoje letniskowe. osoba fizyczna 26.04.2016  6
obręb Pustkowo
pow. zab. 24,26%. Zabudowa łączna (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
39 Odmowa
13.09.2016
Budowa budynku rekreacji indywidualnej z garazem oraz przyłączy i instalacji zewnętrznych na terenie działki geodezyjnej  osoba fizyczna 04.05.2016  43/33
Rewal 2
Brak zabudowy w obszarze analizowanym    
40 32/2016 10.08.2016 Dach płaski w realizowanym domu osoba fizyczna 04.05.2016  503
obręb Rewal 1
pow. zab. 27,87%. Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie cztery kondygnacje), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,10 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni do 84,0 m2    
41 33/2016 22.08.2016 Przebudowa dachu oraz dobudowa balkonów w budynku mieszkalno-pensjonatowym osoba fizyczna 06.05.2016 dz. 480  545
obręb Rewal 1
pow. zab. 26,55%. Zabudowa z możliwa kondygnacją w poddaszu użytkowym (ilość kondygnacji bez zmian), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Lub istniejąca możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekrecyjna, funkcja mieszkalna bez zmian.    
42 44/2016
6.10.2016
Rozbudowa,przebudowa i budowa budynku lub budynków na cele letniskowe,wypoczynkowe z funkcją mieszkalną wraz z przyłączami  osoba fizyczna 13.05.2016 376/1 i 376/2
obręb Niechorze
Pow.zab.do 15%; Zespół zabudowy z możliwym poddaszem użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie,wysokość 0,00 budynku do 0,30 m n. p t., możliwa funkcja mieszkalna jednorodzinna opow. Dz 108,7 m2, możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, zakwaterowania turystycznego, żywieniowa/gastronomiczna.    
43
38/2016
08.09.2016
Zabudowa w postaci wiaty na cele gastronomiczne osoba fizyczna 16.05.2016 192
obręb Pustkowo
pow. zab. 28,87%. Zabudowa łączona (maksymalnie jedna kondygnacja), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających.    
44 39/2016
8.09.2016
Budowa budynku turystycznego, rekreacyjnego osoba fizyczna 16.05.2016 działka 334
obręb Rewal 2
pow.zab. do 37,58%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna,wypoczynkowa,letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna bez zmian.    
45

odmowa 08.08.2016

odmowa

15.02.2017

Zabudowa usługowa w postaci domków letniskowych o funkcji rekreacyjnej  osoba fizyczna 16.05.2016 działka 43/36
Rewal 2
  W obszarze badanym brak jest działek dostepnych z tej samej drogi publicznej,zabudowanych w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy (art. 61 ust.1 pkt 1 ustawy)   
46
37/2016
8.09.2016
Budowa budyków letniskowych osoba fizyczna 23.05.2016  353/21
Rewal
ul. Lipowa
pow. zab. 19,17%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
47 48/2016
17.10.2016
Zabudowa w postaci domków letniskowych. osoba fizyczna 9.06.2016  28/1 i 28/2
obręb Pogorzelica
     
48 odmowa
3.10.2016
Budowa budynku gospodarczego osoba fizyczna 10.06.2016 320/18
obręb Rewal 2
    W obszarze analizowanym brak zabudowanych działek.
49 50/2016
24.10.2016
Zabudowa w postaci nadbudowy garażu z przeznaczeniem na cele letniskowe i przebudowa parteru na cele gastronomiczne osoba fizyczna 14.06.2016 549/2
Rewal 1
Pow.zab.do 37,36%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie,wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa,letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna bez zmian.    
50 40/2016
27.09.2016
Budowa domków letniskowych osoba fizyczna 15.06.2016 4/35 i 4/19
obręb Trzęsacz
Pow. zab. do 18,42%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa,letniskowa, rekreacyjna.    
51 43/2016
3.10.2016
Zabudowa usługowa w postaci budowy budynku letniskowego  osoba fizyczna 16.06.2016  9/119
obręb Trzęsacz
Pow. zab. do 4,33%; zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie, wysokość0,00 budynków do 0,30 mn.p.t,możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa,letniskowa, rekreacyjna.    
52 44/2016
3.10.2016
Budowa budynków pensjonatowych z podziałem dz 4/2 osoba fizyczna 20.06.2016  4/2
obręb Rewal 1
Pow. zab. do 21,32%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje),możliwy zespół zabudowy,możliwe podpiwniczenie,wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna bez zmian.    
53

10/2017

7.02.2017

Zabudow w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 1.07.2016 4/48
obręb Trzęsacz
pow. zab. do 2,6%; zabudowa z możłiwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje),możliwy zespół zabudowy, możluiwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,możliwa funkcja turystyczna,wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
54 41/2016
28.09.2016
Zabudowa w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 7.07.2016 205/2
obręb Pogorzelica
Pow. zab. do 17,3%; zabudowa wolnostojąca (max dwie kondygnacje), możliwe podpiwniczenie, wysokość0,00budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna,wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna,     
55 =sprawa POŚ.6730.54.2016 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 7.07.2016  205/2
obręb Pogorzelica
     
56 46/2016
7.10.2016
Budowa budynku z basenem, sala konferencyjną i pokojami w Rewalu przy ul. Dworcowej osoba fizyczna 13.07.2016 93/3
obr. Rewal 2
Pow.zab.do 18,15%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym, możliwe podpiwniczenie,wysokość 0,00 budynków do 0,30 mn.p.t.możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa,rekreacyjna,funkcja mieszkalna bez zmian, niecka basenu kąpielowego o powierzchni co najmniej 50m2,sala konferencyjna o powierzchni co najmniej 100 m2..    
57 47/2016
17.10.2016
Zadaszenie - wiata o konstrukcji drewnianej osoba fizyczna 15.07.2016 221/1
Pogorzelica
Pow.zab.do 45,61% powierzchni terenu działki nr 221/1, bez parterowych wiat/zadaszeń; Zabudowa jednokondygnacyjna od strony działki nr 54/11, wysokość 0,00 budynków bez zmian     
58   Budowa domku kempingowego osoba fizyczna 01.08.2016  63/24
obr. Pogorzelica
     
59

53/2016

8.11.2016

Budowa domków letniskowych osoba fizyczna 05.08.2016 212/6
obr. Rewal 1
Pow.zab.do 18,66%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max.2 kondygn.); możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna,wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
60 45/2016
6.10.2016
Zabudowa w postaci budowy budynków rekreacyjnych w Pustkowiu na dz. 93/12, 93/13, 93/14 osoba fizyczna 08.08.2016 93/12, 93/13, 93/14
obr. Pustkowo
     
61   Domki letniskowe osoba fizyczna 10.08.2016  9/111 i 91/2
obr. Rewal 1
     
62

51/2016

2.11.2016

Rozbudowa i przebudowa pawilonu handlowego z możliwą budową - sklep z pamiątkami osoba prawna 10.08.2016 43/2, 726/3, 726/6
Rewal 1 ul. Westerplatte
Pow. zab. do 34,04%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym maksymalnie dwie kondygnacje ,możliwy zespół zabudowy,możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.    
63

59/2016

14.12.2016

Budowa budynku pensjonatowego z lokalem mieszkalnym i z basenem kąpielowym oraz przebudowa istniejącego budynku pensjonatowo-usługowego  osoba prawna 23.08.2016 412/1
Rewal
ul. Saperska
Pow. zab.do 32,89%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym 9maksymalnie trzy kondygnacje),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie,wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna,wypoczynkowa,letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 160,5 m2 dla każdej działki.    
64

58/2016

14.12.2016

Budowa budynku letniskowego osoba fizyczna 26.08.2016 30
obręb Pogorzelica
Pow.zab. do 19,5%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie,wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa,letniskowa, rekreacyjna, zabudowa od strony działki nr 55/10 w odległości 12,0m.    
65

49/2017

20.09.2017

Budowa budynków 
letniskowych i budynku mieszkalnego jednorodzinnego
osoba fizyczna 5.09.2016 dz. 600/3
Rewal
ul. Kasztanowa
Pow.zab.do 3,78%; Zabudowa 
z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kondygnacje), możliwa rozbudowa, możliwa nadbudowa budynków parterowych, możliwy zespół zabudowy, mozliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokośc 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja letniskowa, wypoczynkowa, turystyczna, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu o powierzchni użytkowej do 162 m2.
   
66

54/52016

8.11.2016

Budow domków letniskowych osoba fizyczna 7.09.2016 dz. 14/43
Rewal
Pow.zab.do 24,18%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max.2kondygn.),możliwy zespół zabudowy,możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
67

odmowa

2.11.2016

SKO-uchylenie

odmowa

21.08.2017

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 7.09.2016

dz. 801/16

Niechorze

    nie spełniono w sposób łączny warunków art.. 6 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
68

52/2016

3.11.2016

Zabudowa usługowa turystyczna osoba fizyczna 8.09.2016

dz. 2/3
Rewal 1

ul. Kamieńska

Możliwy podział na dz. o pow. co najmniej 935,90 m2,dla dróg i obiektów infrastruktury technicznej możliwy podział na dz.o pow. dostosowanych do potrzeb; pow. zab. do 24,59%; Zabudow z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 3 kondyg.),możiwy zespół zabudowy, możiwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa,letniskowa, rekreacyjna,funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni 160,5 m2 dla każdej działki.    
69

3/2017

5.01.2017

Budowa urządzenia infrastruktury technicznej - studni głębinowej osoba prawna 21.09.2016 dz.182/27
Trzęsacz
Rodzaj zabudowy - zbiornik podzemny,możliwe przyłącze energii elektrycznej    
70

odmowa

19.01.2017

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 21.09.2016 dz. 196
Pogorzelica
     
71

55/2016

15.11.2016

Zabudowa w postaci budynku letniskowego osoba fizyczna 23.09.2016 dz.63/7
Pustkowo
Możliwy podział terenu; pow.zab. do 18,34%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), mozluiwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30m.n.p.t.,możliwa funkcja turystyczna, wypoczybnkowa,letniskowa, rekreacyjna.    
72

62/2016

21.12.2016

Zabudowa w postaci budynków rekreacji indywidualnej.

osoba fizyczna 26.09.2016 dz. 148
Pustkowo
pow. zab. 17,5%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie  kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość  0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
73

1/2017

2.01.2017-uchylona

15/2017

27.02.2017

Przebudowa,nadbudowa, budowa budynków letniskowych, budowa wiaty, infrastruktury technicznej, dróg i ciągów pieszych. osoba prawna 5.10.2016 dz. 9
Pogorzelica
pow. zab. do 17,59%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu  użytkowym (max. 2kondyg.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
74

61/2016

19.12.2016

Budowa domkw letniskowych osoba fizyczna 10.10.2016 dz. 280/2
Pogorzelica
zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie  kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość  0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna,    
75

2/2017

3.01.2017

Rozbudowa budynku wczasowego osoba prawna 17.10.2016 dz. 52/8
Pogorzelica
Pow.zab. do 11,66%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max.2kondyg.),możliwy zespół zabudowy możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, pomocnicza.    
76

4/2017

4.01.2017

Zmiana sposobu uytkowania budynku turystycznego na mieszkalny osoba fizyczna 18.10.2016

dz.732/1
Rewal-1

ul. Leśna

Pow. zab. bez zmian do 7,23%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maxdwie kond.), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie,wysokość 0,00 budynków do0,30m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkkalna ograniczona do jednego lokalu mieszkalnego o pow. do 160,5 m@ dla każdej działki.    
77

63/2016

22.12.2016

Domki letniskowe osoba prawna 26.10.2016 dz.433/19
Rewal

pow. zab   do 14,74%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie  kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość  0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna,

   
78

64/2016

28.12.2016

Budynek mieszkalny oraz domki rekreacyjne osoba fizyczna 27.10.2016 dz. 621
Rewal
ul. Dworcowa 40

Pow. zab. do 18,76%; Zabodowa z możliwą kondygbnacją w poddaszu użytkowym (max2kondyg.), możliwy zespół zabudiowy,możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.

   
79

60/2016

15.12.2016

Przebudowa i modernizacja budynku w postaci zabudowy tarasów i dobudowy balkonów. osoba fizyczna 4.11.2016

dz. 716

Rewal

ul.Kamieńska 1

Pow.zab.do 29.89%,do wskaźnika nie wlicza się przeszklonej
zabudowy tarasów; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie 4 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy,możliwe podpiwniczenie,wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa,letniskowa, rekreacyjna.
   
80

17/2017

2.03.2017

Zabudowa w postaci budynków letniskowych rekreacyjnych osoba fizyczna 7.11.2016

dz. 128/11, 128/14

Trzęsacz
ul. Promienna 12

Pow. zab. do 17,16%; zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowy (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa,letniskowa, rekreacyjna    
81

9/2017

6.02.2017

Rozbudowa budynku osoba fizyczna 9.11.2016

dz. 497

Rewal

ul.Mickiewicz 8c

Pow. zab. do 35,8%; Zabudowa z możliwą
 kondygnacją w poddaszu użytkowym (maks.2 kondygnacje), możliwy zespół zabudowy,możliwe podpiwniczenie, wysokość0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna,handlowa.
   
82

15/2017

02.03.2017

Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej osoba fizyczna 14.11.2016 dz. 126/2
Rewal
ul. Szczecińska 7
Pow.zab.do 23,89%; Zespół zabudowy z funkcją gastronomiczną na dz. nr 520/4 (dla altany maksymalnie jedna kondygnacja), wysokość 0,00 budynków do0,30 m .n.p.t. lub istniejąca,możliwa zabudopwa na granicy działki nr 520/4, zabudowa w odległości ponad 4,00 m od strony działek 126/3 i 19 w Rewalu.    
83

5/2017

30.01.2017

Budowa wiatrołapu i schodów zewnętrznych do istniejącego budynku mieszkalno-pensjonatowego osoba fizyczna 21.11.2016

dz. 18/1, 19

Pustkowo

pow. zab. do 48,82%; Zabudowa z mnozliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje),wiaty jednokondygnacyjne, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna,handlowa, gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
84

umorzenie

28.04.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 21.11.2016

dz. 120

Pogorzelica

     
85

umorzenie

28.04.2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 21.11.2016

dz. 118

Pogorzelica

     
86

odmowa

2.02.2017

Budowa budynku letniskowego rekreacji indywidualnej z garażem i pom. gospodarczym w kondygnacji podziemnej osoba fizyczna 28.11.2016

dz. 433/9

Rewal

  brak zabudowanych
 działek w obszarze pozwalających na ustalenie wiel.pow. zabudowy 22% i górnej krawędzi elewacji frontowej 3,50m; uzbrojenie tereni nie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego
 
87 7/2017
2.02.2017
Zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne, z możliwą nadbudową osoba fizyczna 5.12.2016

dz.51/20

Pogorzelica

Pow.zab.do 28,4%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max3kond.),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie,wysokość 0,00 budynków do0,30 m n.p.t. lub istniejący    
88

8/2017

2.02.2017

Zabudowa w postaci wiat otwartych ooba fizyczna 8.12.2016 dz.11/4,11/5
Pustkowo
ul. Bałtycka
Pow. zab. do 24,5%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max dwie kond.), wiaty jednokondygnacjyne, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, handlowa,gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających    
89

11/2017

14.02.2017

Budowa zespołu usługowego zabudowy wypoczynkowej osoba fizyczna 13.12.2016 dz.637, 638,136/6, 707
Rewal
ul. Warszawska
Pow. zab. do 31,62%; Zabudowa z 
możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max.trzy kondygn.), możliwy zespół zabudowy,możliwe podpiwniczenie, wysokość0,00 budynków do 0,30 m n.p.t,możliwa funkcja turystyczna, rekreacyjna, wypoczynkowa,letniskowa.
   
90

18/2017

2.03.2017

Zabudowa w postaci domków letniskowych z możliwy podziałem dz. 150/1, 150/2 w pustkowie i nr 4/45 w Trzęsaczu
 
osoba fizyczna 14.12.2016

dz. 150/2

Pustkowo

Możliwy podział na dz. o pow. co najmniej 3027m2; Pow. zab. do 17,7%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
91

6/2017

1.02.2017

Zabudowa w postaci wiat przy domkach letniskowych w Trzęsaczu przy ul. Promiennej na dz. nr 128/2. osoba fizyczna 14.12.2016

dz. 128/2

Trzęsacz

ul. Promienna 2

pow.zab. do 18,43%; Zabudowa z możliwą  kondygnacją w poddaszu użytkowym (max 2 kond.),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna.    
92

wniosek wycofany

21.12.2016

Zespół budynków rekreacji indywidualnej wraz z budynkami pensjonatowymi,budynkiem portierni, basenem i niezbędną infrastrukturą techniczną osoba prawna 15.12.2016

Pogorzelica

dz. 304/17

     
93

14/2017

22.02.2017

Budowa budynku letniskowego osoba fizyczna 19.12.2016

Rewal 

ul. Krótka

dz. 420/27

Pow. zab. do 25,11%; Zabudowa 
z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max3kond.),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie, wysokość 0,00 budynków do0,30 mn.p.t., możliwa funkcja turystyczna, rekreacyjna, wypoczynkowa, letniskowa.
   
94

12/20107

15.02.2017

Budowa budynku zakwaterowania turystycznego z lokalem mieszkalnym osoba fizyczna 30.12.2016

Rewal 

ul. Złotej Jesieni

dz. 34/7,34/8

Pow. zab. do 29,03%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (max3kond.), możliwy zespół zabudowy,możliwe podpiwniczenie, wysokość0,00 budynków do0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, rekreacyjna, wypoczynkowa, letniskowa, fubnkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu o powierzchni użytkowej do 162,0 m2.    
5.2015

odmowa

22.04.2015 5/2016

22.11.2016

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem osoba fizyczna 20.01.2015

dz. 123/5

Pustkowo

pow.zab. do 18,84%; Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu  użytkowym (max 2 kondygn.),możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczennie, wysokość0,00 budynków do 0,30 mn.p.t., możliwa funkcja turystyczna,wypoczynkowa,letniskowa,rekreacyjna, junkcja mieszkalna ograniczona do powierzchnui 160,5 m2 dla działki    
30.2015 57/2016   osoba fizyczna          
60.2015 49/2016
21.10.2016
Zabudowa w postaci zespołu turystycznego osoba fizyczna 27.10.2015 9/110
Trzęsacz
Pow.zab. do 2,46%; Zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygn.),możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość0,00 budynków do 0,30m n.p.t. możliwa funkcja turystyczna, gospodarcza    
57.2015

1/2016

4.01.2016 

Zabudowa usługowa, drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej ( budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa) w Pogorzelicy działka 76 i 18 osoba prawna 19.10.2015 76 i 18 Pogorzelica Zespół zabudowy usługowej (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, w podpiwniczeniu możliwe pomieszczenia na pobyt ludzi, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, letniskowa, wypoczynkowa, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń naglaśniajacych, możliwa funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży do 400 m2    
53.2015

2/2016

5.01.2016 

Budowa budynku letniskowego-turystycznego w Rewalu przy                      ul. Kasztanowej  dzialka 600/2 obręb Rewal 1 osoba fizyczna 08.10.2015 600/2 obręb Rewal 1 pow. zab. 4,33% Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.możliwa funkcja letniskowa,, wypoczynkowa, rekreacyjna, turystyczna    
63.2015 3/2016  08.01.2016  Domki Letniskowe na działce 481 obręb Rewal 2 osoba fizyczna 13.11.2015 481 obr. Rewal 2 pow. zab. 23/33%  Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewznętrznych nadziemia wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu o powierzchni do 17,03 m2, możliwa zabudowa w odległości mniejszej od 3,00 m do strony działki nr 303/4, projektowana zabudowa od strony poludniowej działek nr 481 i 329/2    
64.2015 4/2016 26.01.2016  Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z domkami letniskowymi osoba fizyczna 20.11.2015 dz. 96/5 Pustkowo pow. zab. 19,39 % Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu o powierzchni 162 m2    
65.2015 5/2016  28.01.2016 Rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego o część usługową. Rozbiórka budynku nr 1b na działce 16 i 17 obręb Pustkowo osoba fizyczna 26.11.2015 dz. 16 i 17 obręb Pustkowo pow. zab. 25,01 % Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna bez zmian    
62.2016

6/2016

22.02.2016

Domki letniskowe ul. Pogodna działka 202/8 Trzęsacz osoba fizyczna 05.11.2015 202/8 obr. Trzęsacz pow. zab. 18,42 % Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna    
61.2015

7/2016

14.03.2016

Rozbudowa, modernizacja i polepszenie warunków istniejącego budynku usługowego zakwaterowania turystycznego z lokalem mieszkalnym osoba fizyczna 29.10.2015 uzupełniono dnia 16.11.2015 89 Niechorze pow. zab. 21,23%, z basenem kąpielowym 23,47%. Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna bez zmian, niecka basenu kąpielowego o powierzchni co najmniej 50m 2    
66.2015

8/2016

14.03.2015

Budowa budynku zakwaterowania turystycznego z lokalem mieszkalnym inwestora w Rewalu przy ul. Biała 3 na działce nr 53 obręb Rewal 1 osoba fizyczna 11.12.2015 dz. 53 obręb Rewal 1 pow. zab. 24,93%. Zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnację), możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnetrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. Możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacyjna, funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu o powierzchni do 170 m²    
39.2014 Odmowa
24.10.2016
Bar gastronomiczny osoba fizyczna 19.08.2014 dz. 57/22
Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego
    wyliczone
parametry dla nowej zabudowy róznią sięod żądanych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Wałęga 28-10-2016 13:51:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Wałęga 28-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Wałęga 16-07-2020 11:29:53