Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i XXXVIII Sesji Rady Gminy - 18.11.2016r.

OGŁOSZENIE

  • W dniu 17.11. 2016r. (czwartek) o godzinie 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju, Komisji Społeczno –Oświatowej i Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dot. XXXVIII sesji Rady Gminy
  • W dniu 18.11.2016r. (piątek)  o  godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się XXXVIII SESJA RADY GMINY REWAL

Wiceprzewodnicząca Rady

 

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D
XXXVIII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 18.11.2016 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad
3.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
4.    Projekt  uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania,

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

5.    Projekt  uchwały w sprawie: zmiany składu Komisji Rewizyjnej

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

6.    Projekt  uchwały w sprawie: w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

7.    Projekt  uchwały w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

8.    Projekt  uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

9.    Projekt  uchwały w sprawie: opłaty prolongacyjnej

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

10.    Projekt  uchwały w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

11.    Projekt  uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Rewalu

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

12.    Projekt  uchwały w sprawie: sprzedaży  nieruchomości na realizację urządzeń infrastruktury technicznej w Pobierowie

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

13. Projekt  uchwały zmieniającej uchwalę nr XXXI/155/16  w sprawie  zamiany nieruchomości

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

14. Projekt  uchwały w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek w Pogorzelicy 

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

15. Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

16. Projekt  uchwały w sprawie:  przekazania obligatoryjnego zadania własnego samorządu terytorialnego w zakresie działalności kulturalnej wraz z niezbędnym zabezpieczeniem przedmiotowej działalności to jest użyczenia działki nr 914 obr. Niechorze na czas nieokreślony i ustanowienia dotacji podmiotowej

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

17. Projekt  uchwały  zmieniającej uchwałę nr XXXI/159/16 w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Rewal

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 10-11-2016 15:08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 10-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 10-11-2016 15:10:05