Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji (24.11.2016) i XXXIX Sesji Rady Gminy (25.11.2016r.)

OGŁOSZENIE

W dniu 24.11. 2016r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju, Komisji Społeczno –Oświatowej i Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dot. XXXIX sesji Rady Gminy.

W dniu 25.11. 2016r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się XXXIX SESJA RADY GMINY REWAL

Wiceprzewodnicząca  Rady

Marzena Salamon

 

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D
XXXIX SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 25 listopada 2016 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad
3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
5.    Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę nr XXVII/124/16  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2016r

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

6.    Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017–2020 Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o. o

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

7.     Projekt  uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

8.    Projekt  uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017 - 2022.

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

9. Projekt  uchwały w sprawie: zmian do budżetu na 2016 rok

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 22-11-2016 14:44:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 22-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 22-11-2016 14:44:26