Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Zarządzenie nr  11.2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 03.02.2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z poźn. zm), zarządzam, co następuje:

          § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę                      5.694,54 zł.
                  Zgodnie z załącznikiem Nr 1
          § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę                      5.744,54 zł.
                  Zgodnie z załącznikiem Nr 2
          § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę                          50,00 zł.
                 Zgodnie z załącznikiem Nr 2
          § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
          § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gmina Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy  związanych ze zmianą kwot:

1.    Zwiększono dochody o kwotę ogółem 5.694,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

  • na podstawie pisma FB-1.3111.2.4.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku zwiększono dotacje celowe dla jst szczebla gminnego  z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.
  • na podstawie pisma FB-1.3111.7.4.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 23/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zwiększono dotacje celowe dla jst szczebla gminnego  z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  - z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług sfinansowanie opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

2.    Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 5.744,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

  • na podstawie pisma FB-1.3111.2.4.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku zwiększono dotacje celowe dla jst szczebla gminnego  z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.
  • na podstawie pisma FB-1.3111.7.4.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 23/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zwiększono dotacje celowe dla jst szczebla gminnego  z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  - z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług sfinansowanie opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
  • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

3.    Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 50,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

  • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

Informacja uzupełniająca dotycząca zmian w pozycji zadań zleconych:

Załącznik Nr 3 – dochody zlecone – zmiany 
    Zwiększono o kwotę 5.694,54 zł

Załącznik Nr 4 – wydatki zlecone - zmiany
    Zwiększono o kwotę 5.694,54 zł

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 11-2017.pdf (PDF, 2.MB) 2017-02-03 14:31:32 434 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-02-2017 14:30:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 03-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 03-02-2017 14:31:32