Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie określenia przypadków kiedy usunięcie drzew i krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia, wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz przypadków, kiedy nie nalicza się opłat za usunięcie drzew i krzewów

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REWAL

z dnia 20 lutego 2017 r.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie określenia przypadków kiedy usunięcie drzew i krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia, wysokości stawek opłat za usuwanie drzew  i krzewów oraz przypadków, kiedy nie nalicza się opłat za usunięcie drzew i krzewów.

 

Na podstawie art. 83 f ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 2016r., poz. 2134 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Wójt Gminy Rewal

podaje do publicznej wiadomości informację,

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie określenia przypadków kiedy usunięcie drzew i krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia, wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz przypadków, kiedy nie nalicza się opłat za usunięcie drzew i krzewów.

 

Projekt uchwały został wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pokój nr 1 na okres 21 dni, tj. od 20 lutego 2017 r. do dnia 13 marca 2017 r. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się  z dokumentacją  sprawy w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych www.bip.rewal.pl  i www.rewalnaturalny.pl .

Każdy zainteresowany ma prawo składania uwag i wniosków do projektu uchwały. Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urząd Gminy w Rewalu, ul.Mickiewicza 19, 72- 344 Rewal, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: srodowisko@rewal.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do 13 marca 2017 r. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rewal.

Uwagi i wnioski złożone po dniu 13 marca 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie.pdf (PDF, 37KB) 2017-02-22 07:44:20 252 razy
2 Uchwała - drzewa.pdf (PDF, 20KB) 2017-02-20 13:58:13 369 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 20-02-2017 13:58:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 20-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 22-02-2017 07:44:20