Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie nr 24/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2017/2018.

Działając na podstawie art. 204 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli w Gminie Rewal.

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wót Gminy

 

Robert Skraburski

 

Załącznik do Zarządzenia nr 24/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 15 marca 2017r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.03.2017 r.

do 31.03.2017 r.

od 19.05.2017 r.

do 27.05.2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

do 07.04.2017 r.

02.06.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.04.2017 r.

29.06.2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

28.04.2017 r.

04.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

02.05.2017 r.

07.07.2017 r.

 

Załączniki do pobrania

1 Zarzadzenie Nr 24-2017.pdf (PDF, 49KB) 2017-03-17 09:31:54 225 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 17-03-2017 09:31:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 17-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 17-03-2017 09:31:54