Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu

ZARZĄDZENIE NR 28/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 24 marca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu.

Na podstawie  art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 7 pkt. 1 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U z 2016r. poz. 902) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz. U z 2016r. poz. 1666 ze  zm.) § 13 ust. 2  Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rewal, ustalonego Zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy z dnia 13 lutego 2015 roku  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam dni wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rewalu:

  1. 02 maja 2017r. – z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 01 kwietnia 2017r.,
  2. 16 czerwca 2017r. – z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 22 kwietnia 2017r.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu oraz  do  wiadomości publicznej poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal - www.bip.rewal.pl

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                             

Wójt Gminy

Robert Skraburski

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.

Załączniki do pobrania

1 Zarzadzenie Nr 28-2017.pdf (PDF, 24KB) 2017-03-24 15:17:22 258 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 24-03-2017 15:17:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Brzezińska 24-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 27-03-2017 08:57:54