Czasowy spis zdarzeń

Czasowy spis zdarzeń XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rewal z dnia 17 maja 2017r.  która odbyła się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 15:42.

Przewodnicząca Rady Gminy – p. Marzena Salamon na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne - uczestniczy 11 radnych.

Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

XLVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 17.05.2017 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2017
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

   5. Wolne wnioski i zapytania.

   6. Zakończenie obrad.

 

P. Robert Skraburski – Wójt Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do Porządku obrad projektu uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia działki 296/7 obr Pobierowo.

 

Wniosek został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. Wniosek został przyjęty.

 

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

XLVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 17.05.2017 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2017
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

 

 1. Projekt  uchwały w sprawie: bezprzetargowego wydzierżawienia działki 296/7 obr Pobierowo
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

   6. Wolne wnioski i zapytania.

   7. Zakończenie obrad.

 

Zmieniony porządek obrad został poddany pod głosowanie.

Za przyjęcie porządku obrad głosowało 11 radnych. Porządek obrad został przyjęty.

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

Projekt uchwały przedstawiła p. Marzena Salamon – Przewodnicząca Rady.

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 7 radnych, 1 radny głosował przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Uchwała została przyjęta.

 

Ad.  4. Projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2017

 

Projekt uchwały przedstawił p. Łukasz Tylka – Kierownik Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego.

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad.  5. Projekt uchwały w sprawie: bezprzetargowego wydzierżawienia działki 296/7 obr Pobierowo

 

Projekt uchwały przedstawiła p. Ewa Korczyńska - Referat Nieruchomości i Infrastruktury.

 

O godz. 16:26 salę konferencyjną opuścił radny p. Marcin Ryczko.

O godz. 16:49 ogłoszona została przerwa.

O godz. 17:02 wznowiono obrady.

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

 

Ad. 6. Wolne wnioski  i zapytania

 

Nie było żadnych wniosków ani zapytań.

 

Ad.  7. zakończenie obrad

 

O godz. 17:10  zakończono obrady XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

 

Spis zdarzeń sporządził:

Mariusz Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 18-05-2017 12:01:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 18-05-2017 12:01:00