Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Zarządzenie nr  46/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 31.05.2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z poźn. zm), zarządzam, co następuje:

          § 1.  Zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.299,19 zł.
                  Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
          § 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76.299,19 zł.
                 Zgodnie z załącznikiem Nr 1
          § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
          § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Skraburski

    

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gmina Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy  związanych ze zmianą kwot:

1.    Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 76.299,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

• na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

2.    Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 76.299,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

• na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

Informacja uzupełniająca dotycząca zmian w pozycji zadań zleconych:
Załącznik Nr 3 – dochody zlecone – brak zmian 
Załącznik Nr 4 – wydatki zlecone – brak zmian
 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 46-2017.pdf (PDF, 1.MB) 2017-06-20 08:28:30 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 09-06-2017 11:58:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sielska 09-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 20-06-2017 08:35:03