Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie powołania dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

ZARZĄDZENIE Nr 55/2017
WÓJTA GMINY Rewal
z dnia 28 czerwca 2017 roku


w sprawie powołania dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Na podstawie art.30 ust. 2, pkt. 5 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.664, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 15 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 962) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Panią Martynę Sałek na stanowisko Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu na czas określony od dnia 28 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2021 r.

§ 2. Powołanie poprzedzone jest zawarciem umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Muzeum.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2017 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Wójta

Wioletta Brzezińska

 

 


Sporządziła:

Zastępca Wójta

Wioletta Brzezińska

 

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intanet

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 55-2017.pdf (PDF, 20KB) 2017-06-30 15:23:18 193 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 30-06-2017 15:23:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Brzezińska 30-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 04-07-2017 10:42:04