Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal

ZARZĄDZENIE NR 57/2017
WÓJTA GMINY REWAL
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 8 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal, w brzmieniu jak w załącznikach nr 1 – 7 do zarządzenia.

Załącznik Nr 1 - Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Załącznik Nr 2 - Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
Załącznik Nr 3 - Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dla budżetu Gminy
Załącznik Nr 4 - System ochrony danych w jednostce
Załącznik Nr 5 - Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów księgowych 
Załącznik Nr 6 - Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat
Załącznik Nr 7 - Instrukcja sporządzania bilansu skonsolidowanego

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Rewal.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

 

Zastępca Wójta

Wioletta Brzezińska

Załączniki do pobrania

1 Załącznik nr 6.pdf (PDF, 27KB) 2017-07-07 07:33:00 699 razy
2 Załącznik nr 7.pdf (PDF, 32KB) 2017-07-07 07:33:00 838 razy
3 Zarządzenie 57-2017.pdf (PDF, 28KB) 2017-07-07 07:30:31 312 razy
4 Załącznik nr 1.pdf (PDF, 25KB) 2017-07-07 07:30:31 491 razy
5 Załącznik nr 2.pdf (PDF, 80KB) 2017-07-07 07:30:31 616 razy
6 Załącznik nr 3.pdf (PDF, 48KB) 2017-07-07 07:30:31 547 razy
7 Załącznik nr 4.pdf (PDF, 25KB) 2017-07-07 07:30:31 406 razy
8 Załącznik nr 5.pdf (PDF, 61KB) 2017-07-07 07:30:31 1004 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-07-2017 18:25:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sielska 03-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-07-2017 07:33:00