Projekt porządku obrad

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D
L SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 20.07.2017 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad
3.    Ślubowanie radnego Jacka Domańskiego
4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
5.    Projekt  uchwały w sprawie:  powołania Komisji Rewizyjnej

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

6.    Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

7.    Projekt  uchwały w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki 445/15 obr. Pobierowo

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

8.    Projekt  uchwały w sprawie:  zamiany nieruchomości

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

9.    Projekt  uchwały w sprawie:  zawarcia kolejnych umów dzierżawy

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

10.    Projekt  uchwały w sprawie:  wyrażenia opinii dotyczącej granicy przystani morskiej

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

11.    Projekt  uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr LX/448/14 z dnia 29 października 2014 r. Rady Gminy Rewal w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

12.    Projekt  uchwały w sprawie:  zawarcia kolejnych umów dzierżawy

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

13.    Projekt  uchwały w sprawie:  zbycia nieruchomości w związku z   dokonaniem podziału nieruchomości wspólnej i częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości za dopłatą położonej przy ul. Mazowieckiej 2 w Niechorzu

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

14.    Projekt  uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy w Rewalu

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

15.    Projekt  uchwały w sprawie:  zawarcia  kolejnej umowy dzierżawy w Śliwinie

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

16.    Projekt  uchwały w sprawie:  zawarcia  umów dzierżawy w Pobierowie

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

17.    Projekt  uchwały w sprawie:  przeznaczenia do sprzedaży działki 244/11 obr. Pogorzelica

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

18.    Projekt  uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę nr XLII/227/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2017r.

a)    relacja sprawozdawcy, 
b)    stanowiska Komisji Rady, 
c)    dyskusja, 
d)    podjęcie uchwały

19.    Wolne Wnioski i zapytania
20.    Zakończenie obrad
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 13-07-2017 15:02:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 13-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 13-07-2017 15:02:08